Fisktuberkulos - en sjukdom som kan drabba akvarieägare.

Fisktuberkulos - en sjukdom som kan drabba akvarieägare.

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Tidskriften MEDIKAMENT hade en artikel om fisktuberkulos skriven av Björn Petrini (Docent, överläkare i avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Karolinska sjukhuset). I den varnas akvarieägare för denna sjukdom.

Fisktuberkulos orsakas av bakterien Mycobakterium marinum som är fritt levande i många av jordens vattenflöden (särskilt i tropiska områden). Den ger ”fisktuberkulos” hos fiskar och även vissa groddjur, men kan alltså även drabba människor.

I regel är det akvarieägare som drabbas men man kan även bli smittad på stranden i såväl söt- som saltvatten. För att man skall bli smittad krävs det att bakterien får tillträde till vävnaderna via småsår och sprickor. Sedan kan det spridas vidare längs lymfvägarna inåt kroppen

Hur ser man att man fått det?

Fisktuberkulos yttrar sig på det viset att man får såriga ”knölar” på händer och/eller armar som inte vill läka – ett ”vanligt” sår läker ju ganska snabbt.

Den som smittats behandlas med antibiotika. Det är väldigt olika hur man drabbas – ibland kan självläkning förekomma, medan det i andra fall kan ta veckor ja t.o.m. månader innan läkningen är fullständig.

Hur stor är risken?

Denna sjukdom är en s.k. anmälningspliktig sjukdom vilket innebär att om den konstaterats så måste den anmälas till smittskyddsinstitutet vilket gör att det finns bra statistik.

Antalet konstaterade fall var 1999 – 15 st, 2000 – 13 st, 2001 – 21 st, 2002 – 12 st (därefter är ännu inte statistisk klar). Även om man med all sannolikhet kan utgå från att fler än dessa har drabbats, men antingen självläkt eller antagits ha någon annan sjukdom, står det ganska klart att fisktuberkulos är en ytterst ovanlig sjukdom.

Detta att den är så ovanlig är faktiskt ett problem i sig eftersom det innebär att ytterst få läkare under sin livstid får in en patient med denna sjukdom och därför knappt känner till sjukdomen och ännu mindre vet hur den yttrar sig.

Om du därför har sår på armar/händer som inte vill läka är det därför ytterst viktigt att du talar om för din doktor att du har akvarier hemma och att det finns något som heter fisktuberkulos. För att ställa diagnos räcker det nämligen inte med en ”vanlig” sårodling utan läkaren måste begära odling av just mycobakterier eftersom det är en bakterie som växer mycket långsamt (tar sex veckor att odla) och därför inte upptäcks vid standardodlingar.

Artikelns slutsats

Akvarieägare borde inte sticka ner såriga händer i akvariet, alternativt ha handske eller fingertuta för att skydda sig mot infektion när huden är skadad.

Det bör också tillfogas att man för att minska risken för att drabbas bör tvätta händerna i rinnande varmt vatten efter att man har ”plaskat” i akvarievattnet.

Vanlig tuberkulos

När man pratar om tuberkulos så menar man i regel den betydligt mer kända tuberkulos som orsakar lungsot hos människor. Mycobakterien som orsakar fisktuberkulos är visserligen släkt med tuberkelbakterien men är inte på långa vägar så farlig som denna. Fisktuberkulos är också betydligt mer lättbotad än ”vanlig” tuberkulos.

Referenser:
tidskriften MEDIKAMENT 1/2003 sid. 76-77.
Distriktsläkare Hjördis Fohrman.
Första sidan Akvarieguide Sjukdomar