Olika sjukdomar

Olika sjukdomar

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Nedan följer en kort sammanställning av några av de vanligaste smittsamma sjukdomar som fiskar kan drabbas av

Om en fisk har "vita pricksjukan" hittar man i regel prickar över hela kroppen, men speciellt anhopat på och vid fenorna. Något som man tydligt ser på dessa malar. Foto Mary Bailey.

 

Vita pricksjukan (Ichthyophthirius multifilis)

Symptom: Små (0,03-1,5 mm) vita prickar spridda över kroppen (flest på och vid fenorna). Vita pricksjukan orsakas av en encellig parasit och är en ganska vanlig, dödlig och mycket smittsam sjukdom.

Åtgärd: Lättbotad sjukdom. Det finns mycket effektiva mediciner i akvarieaffärerna. Vattentemperaturen skall ej understiga 26°C vid medicinering.

Sammetssjuka (Oodinium)

Symptom: Kallas även sammetssjukan och orsakas av en encellig flagellat. Fiskarna har en grå eller gulaktig sammets(damm)-liknande beläggning (små prickar som sitter mycket tätt).

Åtgärd: Det finns mycket effektiva mediciner i akvarieaffärerna. Vattentemperaturen skall ej understiga 26°C vid medicinering. Tillsätt gärna också 5 ml grovsalt per 100 liter akvarievatten. Kan också behandlas genom att man mörklägger akvariet helt under några dagar.

Gurami med Costia, något som man ser genom att den har en mjökaktig grå hinna över ryggen. Den visar också andra tecken på att vara sjuk genom att den vilar på bottnen. Foto Mary Bailey.

 

Hudgrumling (Costia, Trichodina och Chilodonella)

Symptom: Angrepp av hudgrumlare yttrar sig i en tunn mjölkaktig grå hinna på kroppen. Kraftiga angrepp orsakar blodsprängda och rodnande ställen på kroppen. Ofta stryker sig fiskarna mot stenar och grus och har fenorna hopfällda.

Åtgärd: Kan behandlas med de flesta vita prick-preparat, men längre behandling krävs. Vattentemperaturen skall ej understiga 26°C vid medicinering. Tillsätt också gärna 5 ml grovsalt per 100 liter akvarievatten.

Svamp (t.ex. Saprolegnia)

Symptom: Drabbar ofta fiskar som skadats fysiskt eller är i dålig kondition. Angripna fiskar får bomullsliknande (som blir mörkare och mörkare) beläggningar eller utväxter på kroppen. Ej speciellt smittsamt, sjuka fiskar kan plockas upp och medicineras i karantänsakvarium.

Åtgärd: Det finns mycket effektiva mediciner i akvarieaffärerna. Höj temperaturen något och tillsätt grovsalt.

Denna Uaru har både fenröta och svamp på stjärtfenan. Foto Mary Bailey.

 

Mun"svamp" (bakteriell infektion orsakad av Flexibacter columnaris)

Symptom: Gråvita bomullsliknande fläckar på huvud (speciellt vid munnen), kropp och fenor. Fläckarna övergår så småningom i platta bölder. Sjukdomen är mycket smittsam och kan på några dagar slå ut ett helt fiskbestånd.

Åtgärd: Använd en akvariefiskmedicin som innehåller Nifurpirinol (Nitrofuradantin, Furazolidone), öka genomluftningen i akvariet. Tillsätt grovsalt. Isolera infekterade fiskar i ett karantänsakvarium och behandla dem. Låt dem aldrig gå kvar i huvudakvariet med friska fiskar.

Bakteriell fenröta

Symptom: Mycket smittsam sjukdom som ofta orsakas av dålig miljö i akvariet. Först uppträder en blek beläggning längst ute på fenorna, denna bleka beläggning sprider sig sedan allteftersom fenorna fräts bort.
Åtgärd: Använd en akvariefiskmedicin som innehåller Nifurpirinol (Nitrofuradantin, Furazolidone). Tillsätt grovsalt. Höj vattenkvalitén.

Lernaea

Symptom: Lernaea är en parasit som kan ses med blotta ögat. Det tränger in i fiskens kropp och delar av den sticker ut som ett grovt "hårstrå".

Åtgärd: Plocka upp fisken ur akvariet och parasiten plockas bort med en pincett. Svårt att medicinera bort.

En fisk som svullnat upp av bukvattensot är dödsdömd eftersom tarmsystemet inne i fisken då har löst upp sig och är en enda varig massa. Oftast dör den innan detta stadium. Foto Mary Bailey.

 

Bukvattensot

Symptom: Bukvattensot drabbar i huvudsak de munruvande cikliderna från Malawi- och Tanganyikasjöarna. Den orsakas av en flagellat som sannolikt finns naturligt i fiskarnas tarmsystem. När fisken utsätts för stress orkar inte fiskens immunförsvar hålla emot och den blir sjuk. Stadium 1 - matvägran, stadium 2 - fisken verkar "hosta", stadium 3 - tunn sytrådsliknande avföring, stadium 4 - fisken svullnar upp och dör (oftast dör de före stadium 4). Smittar men ganska långsamt.

Åtgärd: Ganska lättbotad sjukdom i de första stadierna. Medicinera med 40% emtrylvet - metronidazol (5 ml - 100 L akvarievatten) som kan köpas genom veterinär. Det finns idag också en akvariefiskmedicin och som sägs vara effektivt mot flagellater - Waterlife Octozin. Eventuellt kan medicineringen upprepas efter 3-4 dagar. Gör då ett stort vattenbyte innan ytterligare medicinering sker.
Vid svåra fall kombinera denna medicinering med Nifurpirinol (se bakteriell fenröta).

Mikrogeophagus med "Hål i huvudet-sjukan" (lägg märke till de vita fläckarna (hålen) mellan ögonen). Den verkar även vara angripen av fenröta. Foto Mary Bailey.

 

Hål i huvudet-sjukan (Hexamitiasis)

Symptom: Drabbar i huvudsak diskus, men även andra ciklider. Det mest kända symptomet är att sensorporernas öppningar på huvudet förstoras och fylls med en vitaktig, varliknande substans. Behöver dock inte nödvändigtvis vara på huvudet. Andra kännetecken är avmagring och vit trådaktig avföring. Orsakas sannolikt av en flagellat som hör till släktet Hexamita.

Åtgärd: Medicinering som för bukvattensot.

Neonsjuka (Pleistophora-sjukan)

Symptom: Drabbar speciellt neon- och kardinaltetror och är mycket farlig och smittsam. På angripna fiskar bleknar färgerna bort.

Åtgärd: Svår att bota, medicinering med Nifurpirinol (se bakteriell fenröta) har ibland gett positivt resultat.

 

Karplöss brukar ofta gå bra att plocka bort med hjälp av en pincett. Foto Mary Bailey.

 

Karplöss(Argulus)

Symptom: Drabbar ofta guldfisk och är ett 6-7 mm långt ovalt parasitdjur som suger sig fast på fisken med hjälp av sugorgan och en gadd.

Åtgärd: Som för Lernaea. Guldfisk och karp kan man också lägga i ett bad med kaliumpermanganat (1 gram till 100 liter vatten i max 90 minuter).
Det går också ofta bra att plocka bort dem med hjälp av en pincett. Ett annat tips är att skalarer äter karplöss i vissa stadier av karplössens utveckling.

Gälmaskar (Haptoparasiter)

Symptom: Små nästan genomskinliga maskar som placerar sig på fiskarnas gälar. Drabbade fiskar magrar och får svårt att ta upp syre.

Åtgärd: Finns relativt effektiva akvariefiskmediciner.
Första sidan Akvarieguide Sjukdomar