Micranthemum

Micranthemum

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohman


 

Familj: Scrophulariaceae.
Namnsättning: Micranthemum betyder liten (micros) blomma (anthemom). Arterna i släktet Micranthemum blandas ofta ihop med arterna i släktet Hemianthus och tidigare placerades alla i samma släkte (det senare), men numera betraktas de som 2 olika släkten även om arterna i de bägge släktena liknar varandra.

Härstamning: Den amerikanska kontinenten.
Ljusbehov: Varierar mellan arterna och även beroende av hur man vill att den skall växa.
Övrigt: Släktet Micranthemum ingår i familjen (Scrophulariaceae) som innehåller långt mer än 200 släkten och mer än 3.000 arter. De flesta av dessa är dock kallvattenväxter och är inte så lämpliga i akvarium. Arterna i släktet Micranthemum är dock i regel lämpliga som akvarieväxter. Man känner idag till ca. 30 arter i detta släkte, men många av dom har ännu inte fått något vetenskapligt namn. Dessutom förekommer det även en del odlingsformer.

De arter som är vanligast förekommande inom akvariehobbyn är M. umbrosum samt M. tweediei.

Micranthemum-arterna är oftast bra akvarieväxter med små blad och blommor som växer ut från stjälken. I sin naturliga miljö återfinns de ofta i våtmarker som regelbundet drabbas av översvämningar. Den anpassar sig dock även bra till förhållandena i akvarier, paludarier, terrarier med en grund vattendel etc.

Arterna i släktet Micranthemum (här M. tweediei sp. ’Montecarlo’) fungerar ofta utmärkt som bottentäckare i akvariet. Foto Kjell Fohrman.

Vid kraftigt ljus bildar de ofta en tät vacker matta på botten, speciellt om akvariet inte är så högt, medan de vid svagare belysning och i höga akvarier kan växa sig relativt höga.
Tillväxttakten är snabb vilket innebär att dessa växter i ett akvarium verkar hämmande på algerna.

Micranthemum tweediei sp. ’Montecarlo’ kan även placeras ovanför vattenytan i en fuktig miljö. Foto Hampus Hertzman.

Tropica säljer Micranthemum tweediei sp. ’Montecarlo’ som är uppdragna i krukor utan kontakt med omvärlden.

 
Första sidan Akvarieguide Växter