Hygrophila

Hygrophila

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Acanthaceae

Härstamning: Sydostasien.

Ljusbehov: Varierande.

Övrigt: Hygrophila är ett mycket populärt växtsläkte och man hittar nästan alltid åtminstone några arter i akvarieaffärerna. Några av dessa är Hygrophila balsamica, H. corymbosa, H. difformis, H. guianensis och H. polysperma. Sedan finns det också flera olika framodlade varianter till dessa.

De är egentligen sumpväxter men har en väldigt fin anpassningsförmåga till undervattensförhållanden och detta är anledningen till att de har blivit väldigt populära. En del av arterna kräver stark belysning, medan flera som t.ex. H. polysperma inte är så ljuskrävande utan är mycket snabbväxande och trivs i de flesta miljöer. Att de är så snabbväxande och att de i huvudsak tar upp sin näring ur vattnet och inte i bottenmaterialet har en positiv effekt. Anledningen till detta är att de då konkurrerar om samma näring som algerna och det är en strid som nästan alltid utfaller till plantans fördel. Därför är dessa växter alldeles utmärkta att ha i ett akvarium när man startar upp det, eftersom de gör att algerna aldrig får fäste i akvariet. Om de växer för mycket är det bara att gallra dem regelbundet.

Man skall plantera dem i små grupper för att de helt skall komma till sin rätt.

Alla arter har en upprättstående eller uppåtklättrande stam. Bladens form och storlek varierar väldigt mycket mellan de olika arterna. Värt att notera är också att dessa växter när de odlas kommersiellt får växa ovan vattenytan. Detta är i och för sig inte något problem, men det innebär att bladen när växten planteras i akvariet kommer att få en annan form.

Låter man en del av växten växa upp över eller ligga på vattenytan är det bara att knipsa av den och plantera ner den i akvariet så växer en ny växt upp.
Första sidan Akvarieguide Växter