Speciellt känsliga fiskarter

Speciellt känsliga fiskarter

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Vissa arter är känsligare än andra och även om det är omöjligt att gå igenom alla vill jag gärna omnämna några "problemfiskar" (om de inte ges rätt miljö) bland de allra vanligaste fiskarterna.

Trichogaster lalius (dvärggurami) är ofta något ömtåliga.

 

Trichogaster-arter (t.ex. dvärggurami) behöver en lugn miljö i akvariet med mörka gömställen. Pumpen får inte vara för stark. Vill gärna också ha någon grad högre temperatur på vattnet, samt uppskattar fryst foder som cyclops.

Kardinaltetran (Paracheirodon axelrodi) är betydligt känsligare än t.ex. neontetran och får mycket lätt neonsjukan. Den tål inte några större förändringar i vattenvärden. Nya fiskar skall koppas (se nedan) in mycket långsamt. Har du etablerade kardinaltetror i ditt akvarium som blivit lite äldre är de mer tålig.
 

Praktbotian (Botia macracanthus) får mycket lätt "vita prick-sjukan" speciellt efter transporter. Transporter är stressiga och innebär ofta temperaturskillnader.

 

Praktbotia (Botia macracanthus), fjärilscikliden (Mikrogeophagus ramirezi) och bilbukar (t.ex. Carnegiella) är exempel på fiskar som mycket lätt får vita prick-sjukan, speciellt vid transporter, var därför speciellt noggrann vid koppning.

Guppy (Poecilia reticulata) föds upp i oerhörda mängder i Asien. De har dock inavlats så hårt att denna en gång så tåliga nybörjarfisk är idag en svår fisk. Försök hitta guppy som odlats inom landet.

Black Molly (Poecilia sphenops) och segelfensmolly (Poecilia velifera) odlas också mycket hårt i Asien. I naturen finns de både i bräckvatten och i sötvatten. De odlas i varmt vatten som är mycket salt och därför behövs en salttillsats i vattnet, dessutom måste temperaturen ligga på 27-28 C. Ingetdera uppskattas av växter. Får man tag på svenskodlat kan de hållas på samma sätt som andra fiskar.

Många malar gillar inte vissa metaller (som koppar) i vattnet. En vacker sådan mal är Pseudacanthicus leopardus.


Malawi- och Tanganyikaciklider och många malar uppskattar inte vissa metaller i vattnet. De verkar vara speciellt känsliga för koppar. Tänk därför på att en del mediciner innehåller koppar (se innehållsförteckningen). Vattenledningssystemen i hus är oftast av koppar, vilket normalt går bra, men om vattenledningssystemet är helt nytt kan det ställa till med problem. Det bästa är att alltid låta kallvattnet stå på en stund innan man börjar fylla på akvariet. Det hjälper dock inte att göra så när det gäller varmvattnet.

Vissa fiskarter, och framförallt de flesta växtarter, är känsliga mot salt i vattnet. Exempel på fiskar som är känsliga mot salt finns inom släktena SynodontisBagridae och Mystus. Kontrollera därför alltid om fiskarna du har i ditt akvarium är känsliga mot salt innan det tillsätts.
Första sidan Akvarieguide Sjukdomar