Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon roseus

Gul fantomtetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon roseus
Tidigare vetenskapligt namn:
Megalamphodus roseus
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Gul fantomtetra
Ursprung:
Franska Guyana
Foto på fisken Hyphessobrycon roseus Foto © Magnus Lundström
Kött och allätare (små ryggradslösa djur, trådalger, nedfallna frukter etc.). Äter i akvarium smått fryst foder som cyclops och moina, men även torrfoder.
Arten är en romspridare bland växter och odlas bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas annars är risken stor att äggen äts upp.
Den gula fantomtetran är en fredlig stimfisk (minst 8-10 st) som dock är något skygg. Det fungerar bäst om man håller arten ihop med en art som inte är skygg och på så sätt lockas även denna art fram. Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller små Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla tätt med växter på sidorna och efter bakrutan samtidigt som det i mitten även bör finnas en rätt stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara mörkt.
Honorna är något rundare samt lite större än hanarna.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information