Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon cyanotaenia

Lapis-tetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon cyanotaenia
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Lapis-tetra
Ursprung:
Brasilien: övre delen av Rio Juruena samt i Rio Guaporé.
Foto på fisken Hyphessobrycon cyanotaenia  Foto © Mikael Håkansson

Allätare. Arten bör ges en allsidig kost som smått fryst foder (cyclops, moina, dafnier etc.), samt även torrfoder.
I deras naturliga miljö äterfinns den i områden med tät växtlighet.
Inga odlingsrapporter från akvarium finns, men arten är sannolikt en romspridare bland växter. Antagligen odlas den bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas för annars är risken stor att äggen äts upp.
Arten är en fredlig och tålig liten stimfisk (minst 7-10 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Gärna också ett lite mörkare bottenmaterial och några flytväxter.
Hanarna blir något större, samt har en mer utdragen rygg- och analfena samt något intensivare färger. Honorna är något rundare.

Det verkar finnas minst 2 olika populationer av arten varav 1 är gulfärgad ovanför det längsgående svarta bandet. Den ”gulfärgade” brukar anges med namnet Hyphessobrycon cf. cyanotaenia och säljas med handelsnamnet "gul Lapis-tetra".


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information