Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon sp. 'Muzel red cherry'

Röd/Mato Grossos körsbärstetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon sp. 'Muzel red cherry'
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Röd/Mato Grossos körsbärstetra
Ursprung:
Sydvästra Brasilien
Foto på fisken Hyphessobrycon sp. 'Muzel red cherry' Foto © Mikael Håkansson

Allätare. Äter i akvarium smått fryst foder som cyclops, moina och dafnier etc., men det kan gärna blandas med torrfoder.
Inga odlingsrapporter finns ännu (den har dock odlats) men arten är sannolikt en romspridare bland växter. Den odlas bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas annars är risken stor att äggen äts upp.
Arten är en fredlig stimfisk (minst 6-8 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller små Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Belysningen kan gärna vara något dämpad (gärna med hjälp av flyväxter).
Hanarna blir något större samt har mer utdragna fenor.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information