Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon notidanos

Röd djävulstetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon notidanos
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Röd djävulstetra
Ursprung:
Övre delen av Rio Tapajos i Brasilien
Foto © Mikael Håkansson

Hyphessobrycon notidanos, en allätande fisk, trivs med en varierad kost i akvariet. De föredrar att äta mindre fryst foder såsom cyclops, moina och dafnier, men det skadar inte att komplettera med torrfoder. Än så länge finns inga detaljerade odlingsrapporter, men det är känt att arten har odlats. Arten antas vara en romspridare som lägger ägg bland växter. För att framgångsrikt odla dessa fiskar rekommenderas ett separat lekakvarium. Efter lek bör föräldrafiskarna flyttas för att minska risken för att äggen äts upp.

Denna nyupptäckta art är både vacker och mycket ovanlig. Hyphessobrycon notidanos är en fredlig stimfisk som trivs bäst i grupper om minst 5-8 individer. De kan hållas tillsammans med andra små och fredliga fiskar, exempelvis andra små tetror eller små Corydoras-arter.

Ett lämpligt akvarium för dessa fiskar bör innehålla rikligt med växter och några trärötter. Belysningen bör vara något dämpad, gärna med hjälp av flytväxter. Hanarna av arten är något större än honorna och uppvisar starkare färger samt mer utdragna fenor.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information