Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon eilyos

Eilyos tetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon eilyos
Tidigare vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon eiluos
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Eilyos tetra
Ursprung:
Brasilien. Övre delen av Rio Araguaia-bassängen.
Foto på fisken Hyphessobrycon eilyos Foto © Mikael Håkansson

Allätare. Arten bör ges en allsidig kost som smått fryst foder som cyclops, moina och dafnier etc. samt även torrfoder.
Få odlingsrapporter finns, men arten är en romspridare bland växter. Äggen kläcks efter ca 1-1,5 dygn och ynglen blir frisimmade c. 5 dygn senare. Den odlas bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas annars är risken stor att äggen äts upp.
Arten är en fredlig och tålig liten stimfisk (minst 7-10 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller Corydoras-arter). Även om den är fredlig så kan den bita i fenorna (speciellt om man har för få exemplar) på långfenade arter.
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Gärna också ett lite mörkare bottenmaterial och några flytväxter.
Hanarna blir något större samt har en mer utdragen rygg- och analfena samt har något intensivare färger. Honorna är något rundare.

I sin naturliga miljö är denna art utrotningshotad.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information