ZoopetArtbeskrivningar för affärer | Bli vanlig medlem | Bli Goldmedlem |
Användarnamn: Lösenord:

Fiskar / Fiskbeskrivning

Tetror och tetraliknande

Gymnocorymbus ternetzi

Zoopet - Gymnocorymbus ternetzi
Vetenskapligt namn:
Gymnocorymbus ternetzi
Tidigare vetenskapligt namn:
Tetragonopterus ternetzi
Moenkhausia ternetzi
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Sorgmanteltetra
Utbredning:
Bolivia, Brasilien och Argentina.

 Större bild i bildarkivet  Foto: Mark Smith


I naturen lever olika fiskarter i olika vatten som håller olika temperaturer. Oftast är det tropiska fiskar som finns i våra akvarier, vilket innebär att de vill ha ganska varmt vatten. Vattentemperaturen kan dock variera under året även i tropiska vatten. Till skillnad från människan är fiskar växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer med svängningar i vattentemperaturen. Därför är det speciellt viktigt att vi har rätt temperatur på akvarievattnet.

Arter som lever i vatten där det är stora svängningar i temperaturen mellan olika årstider är naturligtvis mindre känsliga för temperaturvariationer än de som lever i vatten där temperaturen är ungefär samma året runt.

De temperaturer vi har angivit för varje art anger inom vilket intervall temperaturen skall hålla sig i akvariet för att fiskarna skall trivas.

Att ange en arts max.längd är inte det enklaste. En art blir ofta olika stor i naturen och i akvarium (oftast större i akvariemiljö), hanar och honor är olika stora osv. När vi beräknat en arts längd har vi utgått från normal vuxen storlek i naturen, samt den största av honan och hanen (oftast hanen, men långtifrån alltid).

Den längd vi angivit kan skilja sig ganska mycket från den längd de kan uppnå i akvarium. Ett exempel på ett släkte som blir betydligt större i akvarium är malawicikliderna i släktet Aulonocara. I naturen blir de oftast inte större är 9 cm, i akvarium blir de ofta 13-14 cm, dvs 50% längre. Anledningen till att en art blir större i akvarium än i naturen är tillgången på mat. I akvariet får de betydligt mer mat, som de inte behöver arbeta (motionera) för, än de får i naturen.

Ett exempel på motsatsen är hajmalen (Pangasius hypophthalmus) som i naturen kan bli 130 cm, men som i akvarium kan bli 80 cm, ja ofta inte ens så lång. Anledningen till detta är att fiskarna behöver utrymme för att växa till naturlig storlek. Är akvariet för litet stannar den oftast upp i växten.

Därför är det svårt att ange en exakt vuxenstorlek, men siffran som angivits är ändå en ungefärlig utgångspunkt.


Ursprunglig världsdel

Här anges från vilken världsdel en speciell art härstammar. Hela världsdelen är visserligern markerad, men detta innebär i regel inte att arten lever i hela det markerade området.

Sannorlikare är att den bara finns i ett mindre område som t.ex. vid ett litet rev i en speciell sjö, i ett större flodområde etc. För närmare angivelse av området se "Utbredning" på varje fiskbeskrivning.

pH är ett mått på vattnets surhet och alkalinitet och mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 står för neutralt vatten, över 7 är basiskt (alkaliskt) och under 7 är surt. pH-värdet bestäms av om den materia (t.ex. mineraler, organiskt material) som har löst sig i vattnet är alkaliskt eller surt och av mängden löst materia.

Olika arter lever i naturen i olika sorters vatten. I Sydamerika och Asien är oftast vattnet surt (pH under 7) till neutralt (runt 7), i Västafrika relativt neutralt (runt 7), i Centralamerika och djupvattenssjöarna i Östafrika basiskt (över 7).

Därför är det viktigt att fiskarna i akvariet har ungefär samma vatten. Vill du ha reda på mer om pH, som hur man mäter, eller hur man ändrar pH-värdet uppmanar jag dig till att gå in på rubriken "Akvarievatten" som du finner i huvudkolumnen till höger. Under rubriken "Akvarievatten" hittar du också mycket annan information om olika vattenkemiska förhållanden man måste tänka på. Till exempel är det mycket viktigt att känna till vattnets KH-värde.

För varje fiskart har vi angivit ett intervall inom vilket pH-värdet skall befinna sig för att just denna art skall trivas. Visst kan man genom långsam tillvänjning vänja många arter till att överleva i vattenvärden som ligger utanför detta intervall, men det är definitivt inte att rekommendera eftersom det dels är frågan om djurplågeri och dels i det långa loppet ändå riskerar att ta en ände med förskräckelse.

Ett annan viktig faktor vad gäller pH-värdet är att det hålls stabilt, dvs det får ej variera för mycket, stora hopp i pH-värdet (även om den övre och undre gränsen ligger inom intervallet) är mycket skadligt för många fiskarter. Mer om detta hittar du i avdelningen "Akvarievatten".

Olika fiskarter kräver olika storlek på akvariet. Vad som påverkar detta är naturligtvis i första hand fiskens storlek, men det finns också annat. Aktiva fiskar som simmar mycket kräver ett större akvarium än en mer passiv osv.

Vi har angivit en siffra både för akvariets minsta längd och för dess minsta innerhåll i liter. Ofta följs dessa bägge siffror åt, men inte alltid. Framförallt väldigt aktiva fiskar vill ha relativt långa akvarier eftersom de simmar mycket och då behöver ett stort simutrymme. Andra ganska passiva men stora fiskarter äter kanske mycket och då krävs det ett stort liter-innehåll för att det är lättare att upprätthålla en biologisk balans i ett sådant akvarium.

I regel följs dock de bägge måttstockarna åt. Vår angivelse kan bara ses som en ungefärlig utgångspunkt för hur litet ett akvarium kan vara. Ett större akvarium är aldrig fel och det är alltid lättare att sköta och hitta en biologisk balans ju större ett akvarium är.

Olika arter är olika väl anpassade till ett liv i akvarium. En del arter skall inte gå i akvarium. Vi har utifrån vår bedömning placerat samtliga arter i olika grupper allt efter deras svårighetsgrad, med 1 som enklast och 5 som svårast.
1 - Mycket tålig, fredlig och lämplig nybörjarart.
2 - Relativt tålig och fredlig art som normalt är lättskött.
3 - Lämplig som akvariefisk, men läs helst en bok och/eller prata med någon med erfarenhet av denna art, för att sätta dig in i dess speciella krav.
4 - Denna art är svår att hålla i akvarium och är bara lämplig för specialister som kan erbjuda arten rätt förhållanden i ett specialakvarium.
5 - Klart olämplig som akvariefisk. Oftast på grund av artens storlek och/eller aggressivitet.
Den gradering vi gjort är självklart beroende av vår erfarenhet (och av de övriga akvarister vi konsulterat) av just dessa fiskar. Andra akvarister kan ha kommit fram till andra slutsatser, utifrån de förhållanden de haft sina fiskar under. Dessa kan också ha rätt, även om de kanske inte satt samma "betyg" som vi gjort.

Därför skall våra "betyg" inte betraktas som en evig sanning som inte kan ifrågasättas, utan bör tas med en nypa salt, men i alla fall tas som en utgångspunkt när det gäller att veta hur svårskött en art är.


Odlingsvalör

SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund) driver en odlingskampanj för att uppmuntra till odling av akvariefisk. Alla som är medlemmar i en SARF-ansluten akvarieförening kan delta i odlingskampanjen och t.ex. erövra märken efter hur framgångsrik man är som odlare. Även andra kan självklart ha nytta av att veta de olika odlingsvalörerna eftersom de anger svårighetsgraden för odling av de fiskar man har.

Mer information om odlingskampanjen finns på http://www.akvariet.tripnet.se/odling/ok.html Följande nivåer finns - guld, silver och brons - de fiskar som är utmärkta med ett ? som odlingsvalör har ännu inte placerats på någon nivå.

Dessutom finns något som heter "elit". Vissa arter har funnits under en längre tid i Sverige men aldrig odlats och dessa har alltså fått epitetet elit. Så snart någon har lyckats odla någon av dessa arter så flyttas arten direkt från "elit" till "guld". Vi var valt att ange de arter som nu är "elit" som "guld" eftersom vi inte har möjlighet att kontinuerligt uppdatera de förändringar som sker. För den som är intresserad av ta reda på vilka arter som är "elit" uppmanar vi att ni tittar på SARFs hemsida enligt ovan.


Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder.
Den är en mycket produktiv art och är en romspridare bland växter. Eftersom den är romrövare odlas den bäst i ett speciellt odlingsakvarium från vilket avelsdjuren flyttas omedelbart efter leken. Yngeln kläcks efter ca ett dygn och är lätta att föda upp.
Sorgmanteltetran är en fredlig stimfisk som passar i de flesta sällskapsakvarier. Den trivs i de flesta akvarier och ställer inga större krav på akvariets inredning, även om akvariet gärna kan innehålla en del växter och ha en inte alltför ljus botten.
Den är en mycket vanlig akvariefisk och dess popularitet beror till största delen på ungfiskarnas mycket intensiva svarta färg (främst på fenorna). Tyvärr mister äldre exemplar den svarta färgen och blir mer gråaktiga (fotot ovan visar ett äldre exemplar).
Hanens analfena är bredare än honans, dessutom är hanens ryggfena smalare och spetsigare. Honorna är något rundare, dessutom löper hennes analfensöm mer parallellt med buklinjen.
Om man har få av denna art, kan de ibland börja bita lite på fenorna hos fiskar med långa fenor.


Foto 2 visar den vita formen av denna art och den är sannolikt en avelsform.
Fler bilder på samma artPersonliga erfarenheter

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar

Kommentarer

Snäll och tålig! av Sorgmanteltetran (2014-04-06 13:04:35)
Jättebra fisk!
Jag har tre stycken och har haft dem sedan jag startade mitt akvarium för mer än ett år sedan.
De har överlevt allt som mina andra fiskar inte alltid har klarat. De är också väldigt snälla! De gör aldrig någon av mina andra fiskar illa. Det har faktiskt bara hänt en gång och då åt de upp mina neontetror (10st), men annars väldigt bra! :)

Rekommenderas starkt!
Radera 


mycket fina av wiktor (2010-01-21 09:01:42)
har 10 st sorgmantel tetror (stavning) dom ee mycket fina att titta på och bra för nybörjare mina har växt som tusan på två veckor "! och dom pasar bra i hop med svärdbärare ,neontetror,mal,praktbotia De är de jag har i mitt akvarie och dom ee mycket bra kompisar :)
Radera 


Mörkare egentligen av AQUA! (2010-01-05 15:01:36)
Mitt lilla stim är mycket mörkare än den på bilden. Stjärtfenan och ryggfenan är svarta.
(Den på bilden är förmodligen gammal)
Mycket fredlig och rolig att titta på!
Rekommenderas starkt till nybörjare!
Radera 


Sorgmanteltetrayngel av wolf488 (2009-02-06 19:02:15)
Kollade bakom min bakgrund och fann 16 sormanteltetrayngel fast jag inte sett dom leka.
Radera 


Sorgmantel men Glad! av Olof Loklint (2007-09-26 14:09:08)
Har 20 stycken som stimmar i mitt sällskapsakvarium. Trevliga och dekorativa fiskar. De växte snabbt från 3 till 5 cm. Deras beteende är underhållande. De sprider ut sig, letar mat, samlar ihop sig, stimmar fram och tillbaka i bakgrunden, stannar upp, sprider ut sig och letar mat i hela burken, samlar sig i stim och ockuperar ena hörnet i burken där de åker upp och ned i strömmen från innerfiltret. Klart sevärda och trevliga tetror som dessutom verkar robusta och tåliga. De är även väldigt GLUPSKA! När jag en gång i veckan bjuder på hackade räkor blir de som tokiga! Måste ses :)
Radera 


sorgmanteltetra av ollie (2007-03-08 13:03:28)
har 2 st har haft dem i 3,5 år första fiskarna jag köpte mår fint den ena blev av med fenan men den växte ut väldigt snälla
Radera 


Ja! av Oregistrerade (2006-10-29 06:10:16)
Detta är en jättebra nybörjarfisk!Köpte 3 st för ca ett år sedan (dom var inte yngel utan vuxna då) och dom lever än!Jag rekomenderar starkt denna fisk!

/Queen
Radera 


Vacker tetra! av Odane (2006-10-16 17:10:08)
Införskaffade fyra sorgmantlar som startup fiskar till mitt 80L akvarium och de är verkligen hur fina som helst. Livliga och skarpa i färgen. Den sorgmantel som finns på bilden gör tetran verkligen inte rättvisa. Skall införskaffa tio till om några veckor då den biologiska balansen i akvariet är ok. Jag kan verkligen rekomendera den här fisken!
Radera 


Häftig fisk av PlatyYngel (2006-10-04 19:10:30)
Har 5 st och ingen av dem är speciellt blek. Alla är mörka och fina, speciellt på morgonen när jag tänder ljuset.

Har just nu 2 gigantiska honor, är jättetjocka och dessutom VÄLDIGT stora. Dom håller ihop i karet och rör aldrig andra fiskar. Helroliga att sitta och kolla på.

Rekommendera varmt!!
Radera 


väldigt! av Oregistrerade (2006-09-17 08:09:38)
Väldigt vakra fiskar!
Radera 


Livlig av Fiskius (2006-09-15 17:09:49)
Köpte 10 st förra veckan och dom är mist sagt livliga och väldigt fina med :) Passar utmärkt till nybörjare, precis som jag :)
Radera 


Fina! av Oregistrerade (2006-08-27 10:08:44)
Dem här fiskarna är jättefina.Har själv 3st.Om man har dem i en röd hink (med vatten i såklart!!) och sedan släpper i dem i akvariumet är dom orange istället för svart.Har hänt det när jag gjorde en storrengöring i mitt akvarium!

/Queen
Radera 


Coola fiskar av Oregistrerade (2006-08-09 21:08:52)
Köpte sorgmanteltetror för några dagar sedan och jag ångrar inte mitt köp. Jättefina att titta & på gömmer sig inte..
Radera 


Ps. av Ginny Nessy (2006-06-07 13:06:36)
Ps.

Du bör inte ha fler hanar än honor.
Radera 


Vackra! av Ginny Nessy (2006-05-14 21:05:36)
Sorgmanteltetrorna var de första fiskarna som jag köpte, (om jag minns rätt), de är fantastiska och jag ångrar definitivt inte köpet. Nu, efter några år, har jag bara 2 st kvar,

(anledningen till det är att jag inte vet om jag ska fortsätta med dem eller inte, jag ska starta om akvariet till hösten. En annan anledning är att jag just nu har alldeles för många fiskar i akvariet (enligt mig själv) för att köpa nya. Typ 99 % av fiskbesättningen består av söta små ancistrusyngel som jag måste "bli av med" först.)

och trots det är de faktiskt (!) mörkare i färgen än sorgmanteln på bilden.
Jag tycker de är de vackraste "gråa" akvariefiskarna som finns och verkar vara tåliga även för en nybörjares misstag.

Mina har alltid varit mycket lugna i jämförelse med andra stimfiskar, hanarna har gärna små revir, men ibland "överges" dem och de ansluter sig till stimmet.

Rekommenderas varmt!
Radera 


En väldigt söt o pigg fisk av Oregistrerade (2006-05-14 20:05:31)
Jag har 6 st sorgmantelfiskar och dom är väldigt livliga men altid lika roliga att titta på.Trivs utmärkt med kampfiskar!Väldigt glupska är dom också ,ser ut som hungriga pirayor när man ger dom mat!Men dom är jätte roliga att ha ,och det är (tycker jag) bra att ha fiskar att titta på när man känner sig ensam o ledsen.Lättskött och bra för nybörjare(som jag)
Radera 


Vacker fisk av calle95 (2006-03-12 09:03:17)
Den är mycket vacker så länge den är ung, men vid ålder tappar den tyvärr sin färg. Annars en mycket livlig stimfisk!
Radera 


bästa tetra av alcar (2005-09-14 17:09:56)
den här tetran är
fin
lättodlad odlar den
tåliga
Radera 


Mörkare om de trivs av Anna Munkhammar (2004-11-05 00:00:00)
Jag vet inte hur sannt det är men har hört att om de trivs bra blir de lite mörkare. Övertog några av min kompis som hade dem i ett för litet kar etc. Hos henne såg man knappt att de var tecknade men när de kom till mig (skryt :-P) blev de mycket mörkare i färgen. De var flera år gamla då men de blir iaf lite mörkare om de har det bra.
Radera 


en av dom sötaste fiskar jag har sett av guppy9 (2004-10-25 00:00:00)
jag har 11 stycken dom är väldigt snälla
Radera 


Har 6 st.. av elvina (2004-10-09 00:00:00)
Köpte dom för några dar sen och dom har redan börjat "mobba" varandra..roliga och lätta fiskar..
Radera 


Tur? av GaybrielSwede (2004-05-19 00:00:00)
Antingen har jag haft tur med mina, eller så gör jag något som är rätt utan att veta om vad, för mina är absolut mycket mörkare i färgen, trots att de är stora nu. Har haft dem i två år.
Radera 


funkar jättebra med kampfisk av Lumpa (2004-04-27 00:00:00)
Har sju stycken i mitt ena akvarium. är där med 1 kamphanne och 3 kamphonor och en fjärilsciklid. Har aldrig haft några problem med att de attackerar kamphannen. Sen är de ju rätt läckra att titta på oxå..
Radera 


En mycket vacker akvariefisk! av Bubblan89 (2004-04-13 00:00:00)
Sorgmanteltetran är min favorit tera. Den är otrolig vacker att ha i akvariet.
De fungerar inte så bra med långfenade fiskar som kampfisk eller guppy, de nafsar dem i fenorna så att de blir "fransiga".
När man köper sorgmanteltetror ska man köpa ett stim på minst 10 stycken. Om man bara har några stycken så kan de bli aggressiva och börja mobba andra akvarie invånare.
På bilden här på Zoopet så tycker jag att den ser ganska grå ut. De är svarta när de är unga och när de blir gamla blir färgen grå.

Jag rekommenderar varmt Sorgmanteltran =)
Radera 


Könskillnad av Myzco (2004-03-08 00:00:00)
Det lättaste sättet att se vilka som är honor och vilka som är hanar är att kolla på ryggfenan. På hanen är det spetsig, på honan är den rundad.
Radera 


hej! av Lovisa (2003-08-23 00:00:00)
En mycket trevlig och tålig tetra!
Har själv denna fisk med: Blodtetror, Fjärilciklider, Pakistanbotior, Långsträckt pansarmal och en Plecostomus i ett 90 liters kar.
Radera 


Livlig fisk av ZeroZ (2003-08-03 00:00:00)
Denna fisk är som sagt livlig och vacker, och den rekomenderas varmt till akvarium där det inte finns allt för långa fenor att bita av =)
Radera 


Går Med Kampfisk...... av Inge Ting (2003-08-03 00:00:00)
Har mina med bl.a 3 slöjkampfiskar (Siamesisk, 1 Hane, 2 Honor).
Först var de på Hanens fenor men att separerat dem i annat kar ett par dar och sedan testat med att släppa i dem igen gick det hur bra som helst!=)
Radera 
Favoriter

10 mest visade artbeskrivningarna i kategorin

5 senast visade artbeskrivningarna i kategorin

Övriga arter i släktet

Akvarium med fisken i
Om oss | Kontakta oss


Allt innehåll är copyright © Fohrman Aquaristik AB
Zoopet