ZoopetArtbeskrivningar för affärer | Bli vanlig medlem | Bli Goldmedlem |
Användarnamn: Lösenord:

Fiskar / Fiskbeskrivning

Tetror och tetraliknande

Hemigrammus bleheri

Zoopet - Hemigrammus bleheri
Vetenskapligt namn:
Hemigrammus bleheri
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Rödmunstetra, rödhuvudstetra
Utbredning:
Colombia och Brasilien.

 Större bild i bildarkivet  Foto: Christian Alfredsson


I naturen lever olika fiskarter i olika vatten som håller olika temperaturer. Oftast är det tropiska fiskar som finns i våra akvarier, vilket innebär att de vill ha ganska varmt vatten. Vattentemperaturen kan dock variera under året även i tropiska vatten. Till skillnad från människan är fiskar växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer med svängningar i vattentemperaturen. Därför är det speciellt viktigt att vi har rätt temperatur på akvarievattnet.

Arter som lever i vatten där det är stora svängningar i temperaturen mellan olika årstider är naturligtvis mindre känsliga för temperaturvariationer än de som lever i vatten där temperaturen är ungefär samma året runt.

De temperaturer vi har angivit för varje art anger inom vilket intervall temperaturen skall hålla sig i akvariet för att fiskarna skall trivas.

Att ange en arts max.längd är inte det enklaste. En art blir ofta olika stor i naturen och i akvarium (oftast större i akvariemiljö), hanar och honor är olika stora osv. När vi beräknat en arts längd har vi utgått från normal vuxen storlek i naturen, samt den största av honan och hanen (oftast hanen, men långtifrån alltid).

Den längd vi angivit kan skilja sig ganska mycket från den längd de kan uppnå i akvarium. Ett exempel på ett släkte som blir betydligt större i akvarium är malawicikliderna i släktet Aulonocara. I naturen blir de oftast inte större är 9 cm, i akvarium blir de ofta 13-14 cm, dvs 50% längre. Anledningen till att en art blir större i akvarium än i naturen är tillgången på mat. I akvariet får de betydligt mer mat, som de inte behöver arbeta (motionera) för, än de får i naturen.

Ett exempel på motsatsen är hajmalen (Pangasius hypophthalmus) som i naturen kan bli 130 cm, men som i akvarium kan bli 80 cm, ja ofta inte ens så lång. Anledningen till detta är att fiskarna behöver utrymme för att växa till naturlig storlek. Är akvariet för litet stannar den oftast upp i växten.

Därför är det svårt att ange en exakt vuxenstorlek, men siffran som angivits är ändå en ungefärlig utgångspunkt.


Ursprunglig världsdel

Här anges från vilken världsdel en speciell art härstammar. Hela världsdelen är visserligern markerad, men detta innebär i regel inte att arten lever i hela det markerade området.

Sannorlikare är att den bara finns i ett mindre område som t.ex. vid ett litet rev i en speciell sjö, i ett större flodområde etc. För närmare angivelse av området se "Utbredning" på varje fiskbeskrivning.

pH är ett mått på vattnets surhet och alkalinitet och mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 står för neutralt vatten, över 7 är basiskt (alkaliskt) och under 7 är surt. pH-värdet bestäms av om den materia (t.ex. mineraler, organiskt material) som har löst sig i vattnet är alkaliskt eller surt och av mängden löst materia.

Olika arter lever i naturen i olika sorters vatten. I Sydamerika och Asien är oftast vattnet surt (pH under 7) till neutralt (runt 7), i Västafrika relativt neutralt (runt 7), i Centralamerika och djupvattenssjöarna i Östafrika basiskt (över 7).

Därför är det viktigt att fiskarna i akvariet har ungefär samma vatten. Vill du ha reda på mer om pH, som hur man mäter, eller hur man ändrar pH-värdet uppmanar jag dig till att gå in på rubriken "Akvarievatten" som du finner i huvudkolumnen till höger. Under rubriken "Akvarievatten" hittar du också mycket annan information om olika vattenkemiska förhållanden man måste tänka på. Till exempel är det mycket viktigt att känna till vattnets KH-värde.

För varje fiskart har vi angivit ett intervall inom vilket pH-värdet skall befinna sig för att just denna art skall trivas. Visst kan man genom långsam tillvänjning vänja många arter till att överleva i vattenvärden som ligger utanför detta intervall, men det är definitivt inte att rekommendera eftersom det dels är frågan om djurplågeri och dels i det långa loppet ändå riskerar att ta en ände med förskräckelse.

Ett annan viktig faktor vad gäller pH-värdet är att det hålls stabilt, dvs det får ej variera för mycket, stora hopp i pH-värdet (även om den övre och undre gränsen ligger inom intervallet) är mycket skadligt för många fiskarter. Mer om detta hittar du i avdelningen "Akvarievatten".

Olika fiskarter kräver olika storlek på akvariet. Vad som påverkar detta är naturligtvis i första hand fiskens storlek, men det finns också annat. Aktiva fiskar som simmar mycket kräver ett större akvarium än en mer passiv osv.

Vi har angivit en siffra både för akvariets minsta längd och för dess minsta innerhåll i liter. Ofta följs dessa bägge siffror åt, men inte alltid. Framförallt väldigt aktiva fiskar vill ha relativt långa akvarier eftersom de simmar mycket och då behöver ett stort simutrymme. Andra ganska passiva men stora fiskarter äter kanske mycket och då krävs det ett stort liter-innehåll för att det är lättare att upprätthålla en biologisk balans i ett sådant akvarium.

I regel följs dock de bägge måttstockarna åt. Vår angivelse kan bara ses som en ungefärlig utgångspunkt för hur litet ett akvarium kan vara. Ett större akvarium är aldrig fel och det är alltid lättare att sköta och hitta en biologisk balans ju större ett akvarium är.

Olika arter är olika väl anpassade till ett liv i akvarium. En del arter skall inte gå i akvarium. Vi har utifrån vår bedömning placerat samtliga arter i olika grupper allt efter deras svårighetsgrad, med 1 som enklast och 5 som svårast.
1 - Mycket tålig, fredlig och lämplig nybörjarart.
2 - Relativt tålig och fredlig art som normalt är lättskött.
3 - Lämplig som akvariefisk, men läs helst en bok och/eller prata med någon med erfarenhet av denna art, för att sätta dig in i dess speciella krav.
4 - Denna art är svår att hålla i akvarium och är bara lämplig för specialister som kan erbjuda arten rätt förhållanden i ett specialakvarium.
5 - Klart olämplig som akvariefisk. Oftast på grund av artens storlek och/eller aggressivitet.
Den gradering vi gjort är självklart beroende av vår erfarenhet (och av de övriga akvarister vi konsulterat) av just dessa fiskar. Andra akvarister kan ha kommit fram till andra slutsatser, utifrån de förhållanden de haft sina fiskar under. Dessa kan också ha rätt, även om de kanske inte satt samma "betyg" som vi gjort.

Därför skall våra "betyg" inte betraktas som en evig sanning som inte kan ifrågasättas, utan bör tas med en nypa salt, men i alla fall tas som en utgångspunkt när det gäller att veta hur svårskött en art är.


Odlingsvalör

SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund) driver en odlingskampanj för att uppmuntra till odling av akvariefisk. Alla som är medlemmar i en SARF-ansluten akvarieförening kan delta i odlingskampanjen och t.ex. erövra märken efter hur framgångsrik man är som odlare. Även andra kan självklart ha nytta av att veta de olika odlingsvalörerna eftersom de anger svårighetsgraden för odling av de fiskar man har.

Mer information om odlingskampanjen finns på http://www.akvariet.tripnet.se/odling/ok.html Följande nivåer finns - guld, silver och brons - de fiskar som är utmärkta med ett ? som odlingsvalör har ännu inte placerats på någon nivå.

Dessutom finns något som heter "elit". Vissa arter har funnits under en längre tid i Sverige men aldrig odlats och dessa har alltså fått epitetet elit. Så snart någon har lyckats odla någon av dessa arter så flyttas arten direkt från "elit" till "guld". Vi var valt att ange de arter som nu är "elit" som "guld" eftersom vi inte har möjlighet att kontinuerligt uppdatera de förändringar som sker. För den som är intresserad av ta reda på vilka arter som är "elit" uppmanar vi att ni tittar på SARFs hemsida enligt ovan.


Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder.
Den är inte lika lättodlad som många av de andra tetrorna. Den är en romspridare som helst leker i stim bland finbladiga växter. Äggen kläcks efter 28-36 timmar och är frisimmande efter 4 dygn. Ynglen är mycket små.
Rödmunstetran är en fredlig, livlig stimfisk som passar i de flesta sällskapsakvarier. Den är dock en något ömtålig art som ställer ganska höga krav på vattnet (pH, temperatur etc.) Man bör använda ett vattenpreparat vid vattenbyten.
Ett lämpligt akvarium innehåller en del växter och har en inte alltför ljus botten.
Hanarna är slankare än honorna, som är något rundare, speciellt under lekperioden.
Den förväxlas ofta med Hemigrammus rhodostomus och Petitella georgiae. H.bleheri har intensivare färger än de bägge andra.

Fler bilder på samma artPersonliga erfarenheter

Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar

Kommentarer

Vacker. av Ryskbompa (2012-10-11 22:10:17)
Superläcker och rolig tetra. Lätt värt dom extra kronorna dom kostar. :D
Radera 


Supersöta av Plejaderna (2012-02-29 21:02:37)
Har precis köpt 11 sticken ca 2 cm stora tetrisar. Var så fina i butiken men väl hemma i 260l blev de jättebleka. Just nu, 2 och ½ timme efter inkoppningen är de åter röda på huvudet och simmar så fint tillsammans. Skall bli spännande se de växa upp!
Radera 


Vacker fisk av prisoner (2009-03-12 15:03:04)
Har själv 30st viltfångade Rödmundstetror. Jätte vackert. Dom går i hop med mina Scalarer utan problem med att bli uppätna. Tycker dock att dom kan vara lite kräsna vad det gäller maten och känsliga mot ph värdet och temp i vattnet om man vill se dom färga ut ordentligt. .
Radera 


Det märks om de trivs av Twitch (2008-09-24 18:09:36)
Hemigrammus bleheri röda segment avmynnar till ett sträck en bra bit efter gälarna om det är bra vatten och de trivs. Ibland nästan en huvudlängd till. Är de stressade eller befinner sig i ogynnsamma vattenförhållanden visas inte detta (åtminstonde inte alls lika tydligt) utan den kommer endast vara röd vid huvudet.

Det är bara bleheri som har detta genetiska drag, dess släktingar är endast röd vid huvudpartiet, som också är svagare rött.
Radera 


Om mina rödmunnar av Solid (2007-08-16 22:08:14)
För tillfället har jag tio rödmunnar i mitt akvarium.

Från början köpte jag åtta stycken rödmunstetror. Trots att jag, med tanke på deras känslighet för nytt vatten, tog det lugnt när jag introducerade dom i akvariumet så dog hälften inom två dagar av omställningen. De andra överlevande fick dock snart färg och verkade trivas, så jag gjorde ett nytt försök. Snart köpte jag 6 till vilka överlevde allihopa.

När jag någon månad senare skaffade nytt akvarium på 200 L märktes det att de verkligen började komma till sin rätt.

Numera har de starka färger och har växt till sig ordentligt. Det är minst sagt intressant att se deras stimbeteende. De är otroligt utpräglade stimfiskar och vänder en av dom håll följer alla efter, de håller ALLTID ihop!

Lite mer som stämmer/ inte stämmer om rödmunnarna... Ofta läser man att de bara äter mycket smått foder. Mina äter precis allt som går in i munnen, och trots en liten mun lyckas dom proppa i sig röda mygglarver hela. Vanligen kan man läsa att hanarna har djupare rött huvud. Men mina har allihopa lika mörkröda huvuden, dock är honorna betydligt rundare och nämnvärt större än hannarna. När det gäller vattenbyten är de mer eller mindre kända som mycket känsliga. Men enligt min uppfattning gäller det endast innan dom aklimatiserat sig. När de trivs i akvariet och vant sig vid vattenbyten är dom inte ett dugg känsligare än andra fiskar.

Rekommenderar dom absolut, men inte i för små akvarier. Dom behöver en del simutrymme för att trivas!
Radera 


Helt underbar tetra! av felix_ragnar (2007-07-31 16:07:31)
Enligt mig den finaste tetran. Den stimmar helt underbart bra. Den stimmar även ibland med andra tetror har jag märkt. Så vill man ha ett fint inslag i sin SA-burk så ska ni skaffa rödmunstetror
Radera 


Mycket trevlig fisk av gizmogirl (2007-02-07 09:02:22)
Har för tillfället 5 st av dessa och det är 3:e året de är inne på nu så de är tåliga.Ska införskaffa fler sen när det blir vår :).
Radera 


favorit av strato82 (2007-01-12 22:01:14)
Min favorit stimfisk. Håller ihop helatiden.
Radera 


Coola av Oregistrerade (2006-09-20 16:09:20)
Coola fiskar det här!

/Queen
Radera 


tuffing av Oregistrerade (2006-09-18 19:09:09)
jag hade 12 st i mitt akvarium men tyvärr blev 11 st uppätna en min pakistanbotia :( fast den som e kvar nu e riktigt kaxig, den är en av dem elakaste i akvariet nu ;)
Radera 


Härlig fisk :D av Oregistrerade (2006-03-30 17:03:49)
Jag har, sen tre månader tillbaka ett stim på 10 rödmunstetror.

När dom köptes var dom ganska små och bleka. Nu har dom växt säkert 1-2 cm och har starka färger. Dom håller alltid ihop och mår hur bra som helst!

har läst nånstans att dom är svårskötta och skygga, men det vet tydligen inte mina..... :P

Har även läst att dom bara äter väldigt smått foder, men mina äter röda mygglarver utan problem.

Jättefin, trevlig stimfisk!
Radera 


Superfisk av Jonna91 (2005-07-17 17:07:16)
Jag har 12 stycken indianer(som vi kallar det) i mitt akvarium, dem stimmar jättebra och dem är inte alls så svåra att hålla som det sägs. De tål ändå ganska mycket och är förövrigt mycket vackra :D
Radera 


gammal bicht-fisk av lenis3 (2004-12-04 00:00:00)
hej! har 10 rödmunnar och från början stimmade de bra i mitt 100l. Nu har en gammal fisk "tagit över" karet typ och jagar bort de andra rödmunnarna när de kommer i närheten. Just denna fisk har jag fått av en kompis för 2 år sen och han i sin tur hade fått den av någon. Så jag tror den är rätt gammal och tjurig typ. men fin!

hade dock problem när jag köpte rödmunnarna, några dog p.g.a att stjärtfenan på något sätt "försvann". detta hände några fiskar och endast en med detta symptom klarade sig. tror 2-3 st dog. vet inte vad som hände, kanske bet de varann i fenan inuti påsen och sen blev det någon form av infektion.

slutligt, mycket fina fiskar.
Radera 


Köpte 18 st idag. av Mård (2004-09-09 00:00:00)
Funderar på att köpa några fler i morgon....hur fina som hällst...riktigt stiliga när dom simmar ihop :)
Radera 


Jättebra fisk tycker jag! av MusiCat (2003-05-13 00:00:00)
Jag har sju rödmunstetror som verkligen håller ihop jämt! Har haft dem i över ett år, och de är de enda fiskarna som alltid verkar ha mått jättebra! Det sägs ju att de är känsliga fiskar, men det har jag inte sett någonting av alls! Fina fiskar i stim, med knallröda huvuden!
Radera 


Stimfisk av Emanuel (2003-02-22 00:00:00)
Håller med fullständigt.

Håller ihop i vått verkar det som. :)
Alltid i grupp vilket är bra då mina scalarer ibland verkar närgångna på ensamma fiskar.
Radera 


stimfisk! av Jonas81 (2002-09-04 00:00:00)
vill du ha en fisk som håller i hop i stim så ska du sattsa på rödmunstetran.
Radera 
Favoriter

10 mest visade artbeskrivningarna i kategorin

5 senast visade artbeskrivningarna i kategorin

Övriga arter i släktet

Akvarium med fisken i
Om oss | Kontakta oss


Allt innehåll är copyright © Fohrman Aquaristik AB
Zoopet