Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon myrmex

Myrtetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon myrmex
Tidigare vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon murmex
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Myrtetra
Ursprung:
Brasilien: Rio Formiga i övre delen av Rio Juruena-bassängen, Mato Grosso.
Foto på fisken Hyphessobrycon myrmex Foto © Mikael Håkansson

Kött- och allätare. Äter i akvarium smått fryst foder som cyclops, moina och dafnier etc., men det kan gärna blandas med torrfoder.
Inga odlingsrapporter finns ännu (den har dock odlats) men arten är sannolikt en romspridare bland växter som bäst odlas i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas annars är risken stor att äggen äts upp.
Den är ny art i handeln som är både vacker och mycket ovanlig.
Arten är en fredlig stimfisk (minst 8 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller små Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Belysningen kan gärna vara något dämpad (med hjälp av flyväxter).
Hanarna blir något större och får en djupröd färg, medan yngel och honor är blekgula. Att hanar och honor är så olikfärgade är ovanligt bland tetror.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information