Tetror och tetraliknande

Hyphessobrycon wadai

Wadas tetra, blåbärstetra


Vetenskapligt namn:
Hyphessobrycon wadai
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Characidae
Handelsnamn:
Wadas tetra, blåbärstetra
Ursprung:
Brasilien: övre Rio Tapajos bassängen
Foto på fisken Hyphessobrycon wadai Foto © Mikael Håkansson

Allätare. Äter i akvarium smått fryst foder som cyclops, moina och dafnier etc., men det kan gärna blandas med torrfoder.
Arten är en romspridare bland växter. Den odlas bäst i ett lekakvarium och efter leken bör föräldrarna flyttas annars är risken stor att äggen äts upp.
Arten är en fredlig stimfisk (minst 6-8 st). Den kan hållas ihop med andra små och fredliga fiskar (t.ex. andra små tetror eller små Corydoras-arter).
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en hel del växter och en del trärötter. Belysningen kan gärna vara något dämpad (gärna med hjälp av flyväxter).
Hanarna har intensivare färger och har en något mer utdragen rygg- och analfena.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information