Zoopet
Periophthalmus barbarus
Övriga fiskar

Periophthalmus barbarus
Slamkrypare


Vetenskapligt namn:
Periophthalmus barbarus
Tidigare vetenskapligt namn:
Gobius barbarus
Periophthalmus koelreuteri
Familj:
Gobiidae
Handelsnamn:
Slamkrypare
Utbredning:
Mangroveträsk världen runt. Afrika, Asien, Australien etc.
Foto: Mark Smith
Den är köttätare. Äter i akvarium allt standardfoder, men föredrar levande foder.
Denna art lever i naturen i mangroveträsk och i flodmynningar. Den lever i gränsen, mellan land och vatten. Vid ebb när vattnet sjunker, gräver den grunda gropar där den ligger delvis nedgrävd.
Denna art har aldrig odlats i akvarium.
Slamkryparen är en revirhävdande delvis amfibisk fisk. Det krävs ett specialakvarium för denna fisk då akvariet måste ha en stor bottenyta och en landdel med fin sand, samt gömställen bland rötter. Akvariet skall vara väl täckt så att blir en hög luftfuktighet på landdelen. Bräckvatten (1-2% salt) är nödvändigt. Om den inte ges rätt förutsättningar är den rätt känslig, om förhållandena är bra kan den bli långlivad och väldigt tillgiven.
Det finns inga kända yttre könsskillnader.


Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Slamkryparen – Mangrovens mest typiska invånare. Periopthalmodon septemradiatus
Kommentar av: Royal Theed den 2004-07-14

Slamkryparna är medlemmar av den stora familjen Gobidae, den största familjen av marina fiskar med över 2500 arter.
Det är dock bara några av de ca 30 arter som är typiska mangrove invånare. De förekommer bara i Afrika, Asien och Australien .
I typisk systematik delas slamkryparna in i 4 släkten vilka alla lever i olika zoner.
Till den första och primitivaste av gruppen hör de arter som tillhör släktet Scartelaos. Smala fiskar som lever i zonen utanför mangroven, dvs i en miljö som inte ens torkar ut efter långvarigt solsken.
Det andra gruppen omfattar de arter som utgör släktet Boleopthalmus, vilka lever i i den del av mangroveskogen vars botten inte täcks av vatten vid ebb.
Till den tredje och fjärde gruppen tillhör två närbesläktade släkten, Periopthalmus och Periopthalmodon. Mangroveskogarnas mest typiska invånare. Genomgående stora fiskar som tillstor del håller till uppe på land.
Slamkryparna är unika fiskar vilket utvecklat förmågan att leva på land. De flesta arter tillbringar mer än 90 % av sin tid på land. Detta återspeglas också hur deras kropp har utvecklats. Bröstfenorna är framåtriktade vilket djuren använder sig för att hasa sig fram och är starka nog att bära upp kroppens vikt. Deras landlevande vanor återspeglas också i andra drag tex ögats och andingsorganets byggnad, vilket måste fungera för fiskar i en annars obebolig miljö.

Mycket trevliga och framförallt intressanta fiskar. Sköts de på rätt sätt blir de långlivade, lättskötta och lätt tama.
Har själv hållt på med slamkrypare i snart 14 år och har då haft arterna Periopthalmus barbarus och Periopthalmodon sepemradiatus. Vilket av den sistnämda jag har nu i ett 750 liters tidvattens akvarie. HAr förtillfället 2 hanar vilket syns tydligt på deras storlek, färgsättning samt hannens förlängda "fenspröt". Medan honor är mindre, ljusare och har en tydligt mindre ryggfena.
Som sagt vid rätt förhållanden mycket lättskötta, föredrar grunt vatten 1-5 cm, sand eller lera, flata stenar, rötter som de kan komma upp på. ju högre desto bättre då de verkar föredra en så bra överblick som möjligt. Vill ha stor bottenyta. särskilt viktigt om man har fler. Äter allt.
Mina absoluta favorit djur.
MvH Jocke. Royal Theed.

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Akvariehelg