Zoopet
Oryzias woworae
Övriga fiskar

Oryzias woworae
Daisys/Sulawesi risfisk


Vetenskapligt namn:
Oryzias woworae
Familj:
Adrianichthyidae
Handelsnamn:
Daisys/Sulawesi risfisk
Utbredning:
Indonesien-Sulawesi
Foto: Kjell Fohrman
Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Föredrar levande foder, men accepterar fryst och tar oftast även uppblött torrfoder.
Daisys risfisk är en substratlekare som leker bland finbladiga växter. Honan bär äggen (10-20 st) i några dygn innan hon stryker av dom mot växter. Ynglen kläcks efter ca. 1-3 veckor. Vuxna fiskar äter frisimmande yngel.
Den är en ytvattenlevande rovfisk (insekter etc) men är en i det stora hela rätt fredlig fisk. Den kan därför hållas ihop med andra fiskar även om den kan ta mycket små yngel och inte heller passar ihop med större fiskar. Man bör ha ett stim av arten.
Ett lämpligt akvarium skall ha sand som botten material, innehålla en hel del växter, rötter som gömställen, men också ett stort fritt simutrymme. Belysningen skall helst vara något dämpad (gärna med hjälp av flytväxter). Den kan hoppa, därför är det viktigt med tättslutande täckglas.
Hanarna är färggrannare (blåare) samt har spetsigare fenor.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Akvariehelg