Zoopet
Dario sp. 'Myanmar'
Övriga fiskar

Dario sp. 'Myanmar'
Svart tigerbadis, black tiger dario


Vetenskapligt namn:
Dario sp. 'Myanmar'
Tidigare vetenskapligt namn:
Dario sp. 'pyjamas'
Familj:
Badidae
Handelsnamn:
Svart tigerbadis, black tiger dario
Ursprung:
Norra Myanmar (Burma)

Foto: Pia Johansson

Kött- och allätare. Äter i akvarium helst smått levande eller fryst foder, men kan även vänjas till granulat- och flingfoder.
I sin naturliga miljö återfinns den i tättbeväxta och relativt grunda områden i små strömmar.
Den svarta tigerbadisen är en öppen substratlekare som bildar tillfälliga par vid leken. Hanen uppvaktar ofta honan under flera dagar innan leken påbörjas. Själva lekakten är snabbt överstökad. Vid parningen slingrar sig hanen runt honan och äggen sprids sedan något slumpmässigt ut på undersidan av en fast yta som t.ex. ett blad. Honan jagas sedan bort och hanen vaktar reviret. Efter 2-3 dygn kläcks äggen och larverna gömmer sig i täta snår. Om man vill att alla yngel skall klara sig bör man flytta fiskarna i akvariet (även föräldrarna) eftersom de annars äter upp avkomman. Efter ca. 1 vecka kan ynglen matas med mycket smått foder.
Den är en fredlig art, även om den är revirhävdande mot andra av samma art. Den kan gå i ett sällskapsakvarium med andra små fiskarter, men då krävs ett större akvarium.
Akvariet skall innehålla många gömställen som skapas framförallt med hjälp av växter (gärna mycket flytväxter och javamossa). Bra kvalitet på vattnet är nödvändigt. Även om vattentemperaturen normalt skall ligga på ca. 23-25 grader, är det ändå en fördel om den kan hållas några grader svalare under en period under året eftersom det under vissa årstider kan vara betydligt svalare i deras naturliga miljö.
Hanarna är betydligt större än honorna och är också färggrannare. Vuxna hanar får också mer utdragna fenor än honorna.Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Nordiska ciklidsällskapet