Övriga fiskar

Phenablennius heyligeri

Sötvattens-blennid, Vietnamesisk blennid


Vetenskapligt namn:
Phenablennius heyligeri
Tidigare vetenskapligt namn:
Phenablennius heylegeri
Petroskirtes  heyligeri
Familj:
Blennidae
Handelsnamn:
Sötvattens-blennid, Vietnamesisk blennid
Ursprung:
Indonesien (Sumatra, Borneo), Kambodja
Foto på fisken Phenablennius heyligeri  Foto © Mikael Håkansson

Arten återfinns i naturen främst vid flodmynningar (ofta i mangroveområden).
Köttätare (små kräftdjur, insekter etc.). Äter det mesta i akvarium men bör i huvudsak ges smått levande och fryst foder.
Finns ännu ingen känd information om odling i akvarium, eller om lekbeteende i naturen, men den är sannolikt en äggläggare som producerar mycket små planktoniska larver nära saltvatten där de sedan utvecklas. Vid leken fastnar äggen på substratet.
Arten är tämligen fredlig och tålig samt är något skygg och mestadels håller till nära akvariets botten (artens simblåsa är ”förkrympt”). Den kan dock vara svagt revirhävdande mot artfränder. Man kan hålla arten parvis, men den passar bäst i ett artakvarium med minst 6st individer. Hålls den parvis bör man ha den ihop med andra fredliga och relativgt små arter. Små yngel och räkor kan dock ätas upp. Arten kan hållas i såväl söt som bräckvatten.
Ett lämpligt akvarium bör innehålla en del gömställen (stenar och/eller rötter). Akvariet kan gärna också innehålla en del växter, men det är inte nödvändigt.
Små könsskillnader men hanar kan ”tappa” sina streck på kroppen och utvecklar också en något annorlunda lekfärg.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information