Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis melanotaenia

Black-line snigelätare


Vetenskapligt namn:
Mylochromis melanotaenia
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis melanotaenia
Maravichromis melanotaenia
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Black-line snigelätare
Ursprung:
Malawisjön.
Foto © Ad Konings
Köttätare (småfisk och små ryggradslösa djur som sniglar). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som musselkött, men de tar också annat foder.
Denna art återfinns oftast över dybottnar nära flodutlopp på 5-40 meters djup.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I sjön har denna arts hanar inte setts när de försvarar något revir. De bygger inte något bo samt leker på sanden. Honorna ruvar ca 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till ca. 30-60 st.
Den är i akvarium svagt revirhävdande, men relativt fredlig. Lämpligt sällskap är mbunas och andra "Haplisar". Den skall inte hållas ihop med väldigt små fiskar eftersom den kan ta dessa.
Akvariet skall innehålla relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är större än honorna. Honor och unga hanar är silverfärgade med ett svart diagonalt band. Hanarna är i huvudsak blå med inslag i gult på fenorna.
Denna art återfinns i sjöns södra del, längs den östra kusten samt vid Makonde i norr. De olika populationerna skiljer sig inte så mycket från varandra.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information