Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis sphaerodon

Sandhaplis


Vetenskapligt namn:
Mylochromis sphaerodon
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis trianodon
Haplochromis sp. 'sandy shore'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Sandhaplis
Ursprung:
Malawisjön: i sjöns södra del
Foto © Ad Konings
Köttätare (främst ryggradslösa djur). I naturen äter den främst snäckor som den hittar i sanden. Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men den tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast i sandiga områden på 5-20 meters djup.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 30-65 st.
Arten är i akvarium bara svagt revirhävdande och därmed relativt fredlig. Lämpligt sällskap är medelstora och större mbunas, Aulonocara och andra "Haplisar". Den behöver relativt många gömställen, men även en mycket stor öppen simyta. Bottenmaterialet skall vara finkornigt.
Hanarna är klart större än honorna (honorna max 14 cm). Hanen är blåskimrande med en vit söm överst på ryggfenan. Honor och ungfiskar är silverfärgade med ett snett svart streck på vardera sidan som sträcker sig från stjärtfenans bas till pannan, buk- och analfenorna är gulaktiga.
Det finns några olika populationer av denna art, men de skiljer sig inte åt så mycket.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information