Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis melanonotus

Yellow-black-line haplis


Vetenskapligt namn:
Mylochromis melanonotus
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis melanonotus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Yellow-black-line haplis
Ursprung:
Malawisjön: Förekommer runt hela sjön.
Foto © Ad Konings
Köttätare (småfisk och små ryggradslösa djur). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som musselkött och mysis, men de tar också annat foder.
I Malawisjön är denna art på sina ställen relativt vanlig och den finns runt hela sjön. Den återfinns oftast över sandbottten men förekommer även i övergångszonen och ibland i klippbiotoper.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I sjön försvarar denna arts hanar en lekplats som ofta är ett sandslottsbo eller en rengjord plats. Honorna ruvar ca 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till ca. 40-100 st.
Den är revirhävdande, men relativt fredlig. Lämpligt sällskap är mbunas och andra "Haplisar". Den skall inte hållas ihop med alltför små fiskar eftersom den kan ta dessa.
Akvariet skall innehålla relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är större än honorna. Honor och unga hanar är gulskimrande med ett svart diagonalt band. Hanarna skimrar lite i blått. Lekande hanar är helt blå och saknar det diagonala bandet. På revirhävdande hanar kan man ofta se 8-9 vertikala ränder.
Den förekommer runt hela sjön, men de olika populationerna skiljer sig inte så mycket från varandra.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information