Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis formosus

Formosus


Vetenskapligt namn:
Mylochromis formosus
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis mbwanae
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Formosus
Ursprung:
Malawisjön: Finns runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (asätare som i naturen i huvudsak äter småfisk och ryggradslösa djur). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men de tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast i övergångszonen.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I akvarium bygger hanarna kraterbon i sanden och försvarar dessa mot inkräktare. Den är dock inte speciellt revirhävdande. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 60-120 st.
Arten är i akvarium revirhävdande, men ändå relativt fredlig. Lämpligt sällskap är mbunas, Aulonocara och andra "Haplisar" – dock ej för små fiskar eftersom sådana blir uppätna. Den behöver relativt många gömställen, men även ett stort öppet sandområde. Bottenmaterialet skall vara finkornigt.
Hanarna är klart större än honorna (honor max 18 cm). Hanen har ett blått huvud och en blå överdel av kroppen – övriga kroppen går ofta i lite gult. Honor och ungfiskar är silverfärgade med en gulaktig ton och har ett brett brunsvart band som går från stjärtfenans bas till ryggfenans främre del.
Det finns ett stort antal populationer av denna art men de skiljer sig inte så mycket från varandra, även om kroppsfärgen kan variera en del mellan gult och blått.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information