Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis subocularis

Subocularis, labidodon malombe


Vetenskapligt namn:
Mylochromis subocularis
Tidigare vetenskapligt namn:
Placidochromis subocularis
Mylochromis sp. 'Fort Maguire'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Subocularis, labidodon malombe
Ursprung:
Malawisjön: Finns runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur – sannolikt snäckor). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men de tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast i övergångszonen eller över öppen sand på grunt vatten.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I akvarium bygger denna arts hanar grunda sandslottsbon bland stenarna. Honor och icke-lekande hanar lever i små grupper eller ensamma. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 25-50 st.
Arten är i akvarium något revirhävdande, men i det stora hela relativt fredlig. Lämpligt sällskap är mbunas, Aulonocara och andra mindre "Haplisar". Den behöver många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är klart större än honorna (honorna max 14 cm) samt har blåaktiga fenor och en blåaktig främre del av huvudet. Kroppen är oftast gulaktig. Honor och unga hanar är silverfärgade med ett antal lodräta svarta band, där banden ibland är så svagt markerade att de mer ser ut som punkter.
Det finns ett stort antal populationer av denna art och de kan skilja sig något åt. Vissa populationers hanar kan ibland vara lite rödskimrande.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information