Ciklider - Malawi - Haplochromis

Naevochromis chrysogaster

Jack Dempsey


Vetenskapligt namn:
Naevochromis chrysogaster
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis chrysogaster
Haplochromis sp. 'jack dempsey'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Jack Dempsey
Ursprung:
Malawisjön: Förekommer runt hela sjön.
Foto © Ad Konings
Köttätare (småfisk). I sjön så äter den sannolikt små yngel eller rövar larver från munruvande honor. Lämpligt akvariefoder är fryst foder som musselkött och mysis, men de tar också annat foder.
I Malawisjön är den relativt vanlig i övergångszonen.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I sjön bygger denna arts hanar små "sandslottsbon" mellan några stenar. Honorna ruvar ca 3 veckor. Uppgifter om antal yngel varierar ganska mycket.
Den är revirhävdande, men relativt fredlig. Lämpligt sällskap i akvariet är större mbunas och andra "Haplisar". Den behöver relativt många gömställen, men även en öppen simyta.
Hanarna är något större än honorna. Hanens grundfärg är ljust blå till gul med ett blåskimrande huvud. Hanarna har i regel fler och mer intensivt färgade äggfläckar. Honor och ungfisk är silverfärgade och har normalt 3 avlånga fläckar på sidorna.
Detta varierar dock mellan olika populationer och vid Ntekete saknas den mellersta fläcken. Vid Katale och Mbowe bildar de avlånga fläckarna nästan en oregelbunden diagonal linje. Vid Katale skiljer sig också grundfärgen då den här är mer mässingsgul. Hanarnas lekdräkt är densamma i de olika populationerna.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information