Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis mola

Mola


Vetenskapligt namn:
Mylochromis mola
Tidigare vetenskapligt namn:
Maravichromis mola
Haplochromis trianodon
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Mola
Ursprung:
Malawisjön: Finns runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (små sniglar (snäckor)). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men de tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast över sandbotten i övergångszonen.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. I sjön försvarar denna arts hanar ett revir på toppen av några stenar nära klipporna. Den är dock inte speciellt revirhävdande. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 30-55 st.
Arten är i akvarium svagt revirhävdande, men ändå relativt fredlig. Lämpligt sällskap är mbunas, Aulonocara och andra "Haplisar". Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är större än honorna. Hanens grundfärg är ljust blå med lite gult i fenorna. Honor och ungfiskar är silverfärgade med ett antal större mörka fläckar som löper i ett band (ej sammanhängande) från stjärtfenan upp till ryggfenans främre bas.
Det finns ett stort antal populationer av denna art men de skiljer sig inte så mycket från varandra.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information