Ciklider - Malawi - Haplochromis

Mylochromis labidodon

Haplis stenvältare


Vetenskapligt namn:
Mylochromis labidodon
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis  labidodon
Maravichromis  labidodon
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Haplis stenvältare
Ursprung:
Malawisjön: förekommer runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (främst ryggradslösa djur). I naturen vänder de på småstenar och letar efter något ätbart under dessa. Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men de tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast i sandområden med många småstenar på botten.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 20-40 st.
Arten är i akvarium något revirhävdande, men ändå relativt fredlig. Lämpligt sällskap är större mbunas, större Aulonocara och andra "Haplisar". Den behöver relativt många gömställen, men även en mycket stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är klart större än honorna (honorna max 14 cm). Hanen är oftast blåfärgad, med ett antal mörka fläckar på kroppens övre del. Honor och ungfiskar är ljust silverfärgade och har ett antal mörka fläckar på kroppen, som ibland är placerade i ett diagonalt band från stjärtfenans bas till ryggfenans främre del.
Det finns några olika populationer av denna art och de skiljer sig något åt. De nordliga populationerna har oftast det diagonala bandet, medan de sydliga istället har ett mönster med lodräta band (även bland dessa har dock ynglen ett band).Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information