Ciklider - Malawi - Haplochromis

Protomelas sp. 'spilonotus tanzania'

Tanzania spilonotus


Vetenskapligt namn:
Protomelas sp. 'spilonotus tanzania'
Tidigare vetenskapligt namn:
Protomelas insignis
Protomelas sp. 'spilonotus blue orange'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Tanzania spilonotus
Ursprung:
Malawisjön: mellan Njambe och Mbamba Bay i Tanzania
Foto © Ad Konings
Allätare. I sin naturliga miljö äter den partiklar (insekter, alger etc.) som flyter runt i vattnet. Lämpligt foder i akvarium är en blandad kost med frysfoder och torrfoder.
I sjön återfinns arten i den övre delen av klippbiotopen och den återfinns ofta i stora födosöksgrupper som simmar ca. 1 meter över botten och den leker sannolikt i grottor.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare och denna arts honor ruvar ca. 3 veckor. Antalet yngel uppgår till ca. 35-70.
Den är något revirhävdande, men ändå relativt fredlig även om det kan vara svårt att hålla flera hanar ihop om inte akvariet är extra stort. Akvariet bör innehålla flera gömställen. Den kan hållas ihop med de flesta övriga malawiciklider.
Hanarna är blå med en gul/orange buk. Honor och ungfisk är silverfärgade med ett längsgående "avhugget" svart band mitt på kroppen samt en del svarta fläckar på kroppens övre del. Hanarna blir större.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information