Ciklider - Malawi - Haplochromis

Protomelas fenestratus

Fenestratus, steveni thick bars, steveni tiger


Vetenskapligt namn:
Protomelas fenestratus
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis sp. "steveni thick bars"
Haplochromis sp. "steveni tiger"
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Fenestratus, steveni thick bars, steveni tiger
Ursprung:
Malawisjön: Förekommer runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Allätare. I sin naturliga miljö "blåser" den på underlaget för att frilägga små ryggradslösa djur som lever där. Lämpligt huvudfoder i akvarium är smått fryst, men det bör kompletteras med flingor.
Denna art återfinns oftast i övergångszonen och ibland i den sedimentrika klippbiotopen. Revirhävdande hanar bygger grunda sandlekplatser i sanden nära eller mellan klippor.
Alla malawiciklider är munruvare. Denna arts honor ruvar ca. 3 veckor och kullstorleken varierar oftast mellan 25 till 45 yngel.
Den är revirhävdande vid lek, men är i övrigt relativt fredlig och om bara akvariet är rejält stort (större än min. kravet) kan man ha flera hanar ihop. Akvariet bör innehålla flera gömställen samt ha en sandbotten. Den kan hållas med andra mindre "haplisar", robusta Aulonocara, samt mbunas.
Lekande hanar är ljusblå med en gulaktig buk. Honor och ungfiskar är silverfärgade med mörka lodräta band och smala vågräta linjer (mönstret varierar mellan populationerna).
Det finns flera olika populationer som skiljer sig något från varandra - främst honornas mönster och det gula/orange området på hanarna.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information