Ciklider - Malawi - Haplochromis

Protomelas sp 'spilonotus mozambique'

Chimata, mozambique protomelas


Vetenskapligt namn:
Protomelas sp 'spilonotus mozambique'
Tidigare vetenskapligt namn:
Protomelas chimata
Haplochromis  sp 'spilonotus mozambique'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Chimata, mozambique protomelas
Ursprung:
Malawisjön: mellan Hai Reef (Tanzania) och Wikihi (Mocambique) på ostkusten
Foto © Ad Konings
Kött- och allätare. I sin naturliga miljö är den en rovfisk som äter ryggradslösa djur, insekter eller plankton som den tar vid eller relativt nära ytan. Lämpligt foder i akvarium är frysfoder, men den tar även torrfoder.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare och denna arts honor ruvar ca. 3 veckor. Antalet yngel uppgår till ca. 30-60.
Den är revirhävdande vid lek, men är i övrigt relativt fredlig och om bara akvariet är stort nog kan man ha flera hanar ihop. Akvariet bör innehålla flera gömställen. Den kan hållas ihop med de flesta övriga malawiciklider.
I sjön återfinns arten på grunt vatten, ofta några meter över stenblock eller över övergånsgzonen.
Hanarna har ofta ett ljust blått huvud, samt en ljust gul kropp. Honor och ungfisk är silverfärgade med ett brunsvart mönster på kroppen.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information