Ciklider - Malawi - Haplochromis

Placidochromis johnstoni

Johnston´s haplis, Kachimanga, Masimbwe


Vetenskapligt namn:
Placidochromis johnstoni
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis johnstoni
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Johnston´s haplis, Kachimanga, Masimbwe
Ursprung:
Malawisjön: runt hela sjön samt i Malombe-sjön.
Foto © Ad Konings
Köttätare (småfisk och små ryggradslösa djur). Lämpligt akvariebasfoder är frysfoder av olika slag, men det kan även kompletteras med torrfoder.
I Malawisjön återfinns denna art oftast i grunda beväxta områden. Lekande hanar är i sjön inte revirhävdande. Både honor och hanar kan hålla ihop i stim som söker föda ihop.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar lite knappt 3 veckor och varje kull brukar innehålla 40-130 yngel. I akvarium är hanarna enbart svagt revirhävdande och i ett stort akvarium (minst 150 cm) kan man hålla 2 hanar ihop.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla en del gömställen i form av grottor, men det kan också innehålla lite växter. Bottenmaterialet skall vara finkornigt. Den kan hållas ihop med andra "Haplisar", större mbunas och tåliga Aulonocara. Små fiskar riskerar att bli uppätna.
Hanarna är oftast något större. Dominerande hanar har ett blå huvud och en kroppsfärg som skimrar i blått även om yngelfärgen oftast lyser igenom. Honor och ungfisk är silverfärgade och har ca. 6-7 brunsvarta lodräta band över kroppen.
De olika populationerna har alla ungefär samma färgsättning.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information