Ciklider - Malawi - Haplochromis

Placidochromis sp. 'electra blue'

Electra blue, electra blue hongi


Vetenskapligt namn:
Placidochromis sp. 'electra blue'
Tidigare vetenskapligt namn:
Placidochromis sp. 'electra blue hongi'
Placidochromis sp. 'new electra'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Electra blue, electra blue hongi
Ursprung:
Malawisjön: Mellan Liuli och Mbamba Bay i Tanzania
Foto © Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur i uppvirvlat sediment). Lämpligt akvariefoder är fryst foder som mysis och cyclops, men de tar också annat foder.
I Malawisjön återfinns den oftast över sandbotten på 5-15 meters djup.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Arten är inte speciellt revirhävdande. Honorna ruvar lite drygt 3 veckor och antalet yngel brukar uppgå till 25-50 st.
Artens hanar är svagt revirhävdande mot andra hanar av samma art. Lämpligt sällskap är mbunas, Aulonocara och andra mindre "Haplisar". Den behöver relativt många gömställen, men även en stor öppen simyta. Bottenmaterialet bör vara finkornigt.
Hanarna är större än honorna. Hanens grundfärg är blå med lite gult främst då i fenorna. Honor och ungfiskar är silverfärgade med ett antal mer eller mindre synliga vertikala ränder.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information