Ciklider - Malawi - Haplochromis

Placidochromis sp. 'phenochilus tanzania', Lupingu

Spräcklig electra


Vetenskapligt namn:
Placidochromis sp. 'phenochilus tanzania', Lupingu
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis phenochilus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Spräcklig electra
Ursprung:
Malawisjön: Norr om Ruhuhufloden längs sjöns nordöstra kust.
Foto © Christian Alfredsson
Allätare. Äter i sin naturliga miljö foder som plockas ut ur uppvirvlat sediment som små ryggradslösa djur, men även alger. Lämpligt akvariefoder är fryst foder kombinerat med ett grönfoder som gröna flingor.
I Malawisjön återfinns den oftast över sandbotten men ibland också i övergångszonen. Oftast på mer än 15 meters djup.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Hanarna är enbart svagt revirhävdande. Honorna ruvar ca. 18-20 dygn och kullarna brukar variera mellan 35-50.
Om bara akvariet är någorlunda stort (större än ovan nämnda min.mått) kan man ha flera hanar ihop. Akvariet skall innehålla finkornig sand och en del gömställen.
Denna art bör inte hållas ihop med Cyrtocara moorii eller andra liknande Placidochromis-arter eftersom de lätt korsar sig med varandra.
Hanarna är större än honorna. Vuxna hanar är blå med ett glitter av ljusblå och vita punkter. Unga hanar (gäller ibland även äldre honor) är blå. I regel är honor och yngel silverfärgade med ett antal lodräta breda mörka band över kroppen.
Foto 1, 3, 4 och 4 visar en fullt utfärgad hane
Foto 2 visar en ung hane - ej fullt utfärgadHar du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information