Ciklider - Malawi - Haplochromis

Placidochromis sp. 'johnstoni solo'

Solo, Thick bar-haplis


Vetenskapligt namn:
Placidochromis sp. 'johnstoni solo'
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis sp. 'solo'
Protomelas sp. 'thick bars'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Solo, Thick bar-haplis
Ursprung:
Malawisjön: Den förekommer runt hela sjön
Foto © Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur). Lämpligt akvariebasfoder är frysfoder av olika slag, men det bör kompletteras med torrfoder.
I Malawisjön föredrar den en speciell biotop med småsten och snäckor som ligger på sanden och där återfinns de ofta ensamma (därav "solo"). Lekande hanar är i sjön inte revirhävdande.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Denna arts honor ruvar lite knappt 3 veckor och varje kull brukar innehålla 25-50 yngel. I akvarium är hanarna svagt revirhävdande och i ett större akvarium (minst 150 cm) kan man hålla flera hanar ihop. Denna fredliga art är ganska svårlekt och det är ofta svårt att dra upp ynglen (stannar ibland i växten och kan dö utan anledning).
Ett lämpligt akvarium skall innehålla en del gömställen i form av grottor, men gärna också innehålla lite växter. Bottenmaterialet skall vara finkornigt. Den kan hållas ihop med andra små fredliga "Haplisar", fredliga mbunas och Aulonocara.
Hanarna är oftast något större. Utfärgade hanar (färgar bara ut vid optimala förhållanden) har ett ljust blåskimrande huvud och kroppen skimrar i rött till blått - dock lyser alltid yngelfärgen igenom. Honor och ungfisk är silverfärgade och har ca. 7-8 brunsvarta lodräta band över kroppen.
De olika populationerna har alla ungefär samma färgsättning.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information