Ciklider - Malawi - Haplochromis

Copadichromis geertsi

Geerts aulonocara/copadichromis


Vetenskapligt namn:
Copadichromis geertsi
Tidigare vetenskapligt namn:
Copadichromis sp. 'virginalis blotch'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Geerts aulonocara/copadichromis
Ursprung:
Malawisjöns sydöstra del
Foto © Carsten Gissel, Kenneth Villadsen

Köttätare (zooplankton). Lämpligt akvariefoder är relativt smått fryst foder, som gärna kan kombineras med lite grönt.
Den räknas till den s.k. utakagruppen och revirhävdande hanar försvarar ett grottkraterbo under eller intill en klippa som lekplats. Runt den del av grottkanten som inte gränsar mot klippan bygger hanen upp en ”sandmur”.
Arten återfinns oftast i övergångszonen på 25-50 meters djup.
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Honan ruvar äggen ca. 3-4 veckor innan ynglen släpps ut.
Den är revirhävdande och något aggressiv mot andra hanar av samma art (vill man ha flera hanar ihop bör akvariet vara större), men är i övrigt tämligen fredlig. Akvariet skall innehålla många gömställen och gärna ha fin sand som bottenmaterial. Lämpligt akvariesällskap är andra malawiciklider. Den skall ej hållas tillsammans med  andra utaka som liknar den, eftersom det då finns en stor risk för korsningar.
Hanarna blir något större och får en blåsvart grundfärg och en vitgul bläs och ryggfena. Honor och ungdjur är silverfärgade med 1-2 svarta fläckar på kroppssidorna.
Det finns några olika populationer av arten och de varierar något färgmässigt.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information