Ciklider - Tanganyika - Tropheus

Tropheus annectens, Bulu Point

Bulu Points lyrstjärts/vimpel-moorii


Vetenskapligt namn:
Tropheus annectens, Bulu Point
Tidigare vetenskapligt namn:
Tropheus polli
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Bulu Points lyrstjärts/vimpel-moorii
Ursprung:
Tanganyikasjön: Bulu Point, Tanzania.
Foto på fisken Tropheus annectens, Bulu Point Foto © Ad Konings

Arten återfinns i naturen i klippbiotopens översta del.
Växtätare - algätare som i akvarium måste ha vegetabiliskt foder. I sin naturliga miljö äter den aufwuchs (algmatta med de små kräftdjur som lever i den).
Arten är en maternal (honan) munruvare och honan ruvar normalt avkomman lite knappt 4 veckor.
Alla Tropheus är revirhävdande fiskar, som hålls bäst i en grupp på 10 eller ännu hellre fler. Det är också en fördel om man har betydligt fler honor än hanar. Hela gruppen bör också köpas in samtidigt. Man skall helst inte blanda olika Tropheus-arter eftersom risken för korsningar då är stor.
I akvariet skall det finnas många gömställen. Tropheus-arterna lever i den syrerika övre klippbiotopen och därför måste det vara kraftig cirkulation på vattnet i akvariet. Det är också en klar fördel om akvariet är långt.
Det är mycket svårt att se skillnad på könen och den enda någorlunda säkra metoden är att jämföra könsöppningen, som är något större och rundare hos honorna.
Arten har fått sitt handelsnamn (lyrstjärt/vimpel) pga av stjärtfenans lyrformade utseende.

Det finns flera olika T. annectens populationer. Just denna kommer från Bulu Point i Tanzania.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information