Ciklider - Tanganyika - Tropheus

Tropheus sp. 'viridescens', Maswa

Maswa-viridescens/lunatus


Vetenskapligt namn:
Tropheus sp. 'viridescens', Maswa
Tidigare vetenskapligt namn:
Tropheus sp. 'lunatus', Maswa
Tropheus brichardi, Maswa
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Maswa-viridescens/lunatus
Ursprung:
Maswa, Tanzania (Tanganyikasjön)
Foto på fisken Tropheus sp. 'viridescens', Maswa Foto © Christian Alfredsson

Växtätare (alger) som i akvarium måste få vegetabiliskt foder. I sin naturliga miljö äter den aufwuchs (algmatta med de små kräftdjur som lever i den).
Arten är en maternal munruvare och honan ruvar normalt lite knappt 4 veckor.
Alla Tropheus-arter är revirhävdande och hålls bäst i en grupp på 10 eller fler, gärna minst 15 st. Det är en fördel om man har betydligt fler honor än hanar. Hela gruppen bör också köpas in samtidigt.
I akvariet skall det finnas många gömställen. Tropheus lever i den övre klippbiotopen där vattnet är syrerikt, därför måste det vara kraftig cirkulation på vattnet i akvariet. Det är också en klar fördel om akvariet är långt.
Det är mycket svårt att se skillnad på könen och den enda någorlunda säkra metoden är att jämföra könsöppningen, som är något större och rundare hos honorna.
I Tanganyikasjöns norra halva återfinns ca. 10 populationer av arten T. sp. ’viridescens’ och de varierar något färgmässigt.

Tidigare ansågs de Tropheus som nu är T. sp. 'viridescens' ingå i  T. brichardi eftersom främst bägge arternas hanar starkt färgmässigt påminner om varandra samt att bägge arternas yngel har lodräta ränder. Det som skiljer dem åt är t.ex. att 1/ viridescens-honor har ”samma” färg som hanarna (brichardi-honor är mer randiga) 2/ T. sp. viridescens' har lyrstjärt 3/ dessutom verkar det som om T. sp. 'viridescens' inte alls är så tuffa som T. brichardi.
Under en period har också T. sp. 'viridescens' gått under namnet T. sp. 'lunatus'.
Eventuellt kan det också vara så att den populationen av denna art som är från Maswa är samma som den från Cape Kabogo (dessa 2 orter i Tanganyikasjön ligger väldigt nära varandra).   


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information

Zoopet i stolt samarbete med
Poecilia Scandinavia