Zoopet - Växter - Artbeskrivningar

Växter - artbeskrivningar

Du hittar många växter här på Zoopet. Använd vanlig sökning, sökguiden eller grupperna för att enkelt hitta den växt du vill veta mer om


Avancerad sökning

Nedan kan du genom att utnyttja vår sökmotor söka efter växter med olika urvalskriterier som svårighetsgrad, växthastighet etc. Titta speciellt på de olika nyckelorden. Totalt finns det 119 miljoner olika kombinationer i vår sökmotor och eftersom ganska få växtarter finns inlagda (blir allt efterhand fler, men ändå bara en bråkdel av antalet kombinationer) bör man fylla i maximalt 1-3 urvalskriterier, annars är risken mycket stor att man inte får med någon växt alls.

Från vilken kontinent kommer växten du söker.
Hur hög kan växten bli? Välj önskad höjd.
Hur stor bottenyta tar den upp.
Hur mycket belysning behöver du ha? 1 är lite och 5 är mycket.
Har du ett speciellt vattenvärde i ditt akvarium. Välj här.
Hur fort växer växten. 1 är långsamt och 5 är fort.
Skriv in temperaturen i ditt akvarium
Hur svårt får den vara att ta hand om? 1 är enklast, 5 är svårast.
Rödlistad
Ett antal viktiga faktorer är speciellt angivna. Nedan kan du välja mellan dessa nyckelord
Vet du vilken släkt din växt tillhör?


Senaste växterna


Senaste kommentarerna


Populäraste växterna