Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara gertrudae

Multispot, Jumbo blue-aul. Gertruds aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara gertrudae
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara multispot
Aulonocara sp.
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Multispot, Jumbo blue-aul. Gertruds aulonocara
Ursprung:
Malawisjön: finns runt hela sjön.
Foto © Ad Konings

Aulonocara gertrudae är en köttätande fisk som föredrar att äta små sandlevande ryggradslösa djur. Den tar gärna frysfoder men äter även torrfoder. I sin naturliga miljö återfinns den över lätt dyiga sandbottnar nära flodutlopp, oftast på djup över 15 meter. Alla Aulonocara-arter är munruvare, och hanarna av denna art är bara svagt revirhävdande, och då endast mot andra hanar av samma art.

Lekande hanar gräver djupa kratrar (ofta 50 cm djupa) med en diameter på cirka 60 cm. Om det finns klippor i närheten kan lekplatsen upprättas inuti en grotta. Honorna ruvar i ungefär 21 dygn, och antalet yngel brukar uppgå till 35-60.

Om akvariet är tillräckligt stort (minst 150 cm långt) kan man ha flera hanar tillsammans. Akvariet ska innehålla finkornig sand och många gömställen. Det är inte rekommenderat att hålla flera Aulonocara-arter tillsammans eftersom de kan korsa sig med varandra. Om man ändå vill göra det, bör man se till att honornas färger skiljer sig mycket åt, då detta minskar risken för korsningar.

Honor och yngel är silverfärgade med några svagt bruna lodräta ränder samt har gula anal- och bukfenor. Både honor och hanar har kraftigt markerade äggfläckar.


Det finns några en hel del olika populationer av denna art och de skiljer sig mimimalt åt med ett undantag – de nordliga (norr om Ruhuhu-floden) varianternas hanar har en klar orange fläck på "skuldran", detta saknar de sydliga.
Fotot visar en hane.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information