Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara jacobfreibergi, Undu Reef

Jacobfreibergi, mamalela.


Vetenskapligt namn:
Aulonocara jacobfreibergi, Undu Reef
Tidigare vetenskapligt namn:
Trematocranus jacobfreibergi
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Jacobfreibergi, mamalela.
Ursprung:
Malawisjön: Undu Reef, Tanzania.
Foto © Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur som lever i sanden eller i sedimentet på klippor). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder. De nordliga Aulonocara jacobfreibergi-populationerna lever i ren klippmiljö. Dock finns ett undantag nämligen denna som lever i övergångszonen (gränslandet mellan sand och klippor). Alla Malawiciklider är munruvare. Denna arts hanar försvarar revir inuti grottor. I stora grottor har den dominanta hanen (den största) sitt revir nära grottans tak. Leken äger rum på en klippa eller på sanden. Den är revirhävdande, men relativt fredlig. Om bara akvariet är någorlunda stort kan man ha flera hanar ihop. Akvariet skall innehålla finkornig sand och många gömställen. Man bör inte hålla flera Aulonocara-arter ihop eftersom de lätt korsar sig med varandra. Om man ändå vill göra så, välj då arter där honornas färger skiljer sig mycket åt. Honor och yngel är brunaktiga och har inte hanarnas vackra färger. Gamla hanar kan bli 13 cm, men den vanligaste max.storleken ligger runt 9-10 cm. Den blir ofta större i akvarium. Det finns flera olika färgvarianter av A.jacobfreibergi.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information