Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara ethelwynnae

Chitande Aulonocara, Northern Aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara ethelwynnae
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara sp. "northern"
Aulonocara sp. "Chitande"
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Chitande Aulonocara, Northern Aulonocara
Ursprung:
Malawisjön: mellan Chilumba och Mdoka i Malawi.
Foto © Ad Konings
Köttätare (små sandlevande ryggradslösa djur). Föredrar frysfoder, men tar även torrfoder. "Chitande Aulonocaran" återfinns i sin naturliga miljö över sand i övergångszoner med klippor på sandbotten och oftast djupare än 15 meter. Honor och ungfisk kan samlas i stora stim. Alla Aulonocara är munruvare. Denna arts hanar är bara svagt revirhävdande och då bara mot andra hanar av samma art. Deras revir är ofta centrerade runt små grottor. Honorna ruvar ca 21 dygn. Om bara akvariet är någorlunda stort kan man ha flera hanar ihop. Akvariet skall innehålla finkornig sand och många gömställen. Man bör inte hålla flera Aulonocara-arter ihop eftersom de kan korsa sig med varandra. Om man ändå vill göra så, se då till att honornas färger skiljer sig mycket åt så minskar risken för korsningar. Honor och yngel är silverfärgade med bruna lodräta ränder och har inte hanarnas vackra färger. Både honor och hanar har kraftigt markerade äggfläckar. Deras max.storlek i naturen är 9 cm (honorna ca 7), men den blir ofta större i akvarium.
Det finns några olika populationer av denna art men de skiljer sig marginellt åt.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information