Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara maylandi

Golden blaze- och Sulfurhead aulonocara.


Vetenskapligt namn:
Aulonocara maylandi
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara sp. ”golden blaze”
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Golden blaze- och Sulfurhead aulonocara.
Ursprung:
Malawisjön: Mellan Eccles Reef och Makanjila Point, Malawi.
Foto på fisken Aulonocara maylandi Foto © Ad Konings

Aulonocara maylandi, även känd som Golden blaze-aulonocaran, är en köttätare som föredrar små ryggradslösa djur som lever i sand. I akvariet äter den gärna frysfoder, men tar även torrfoder.

I sin naturliga miljö hittas Golden blaze-aulonocaran huvudsakligen över sandiga områden i direkt anslutning till klippiga rev, med ett medeldjup på omkring 15 meter. Alla Aulonocara-arter är maternala munruvare, där honan bär äggen i munnen.

Denna arts hanar är revirhävdande och försvarar sina territorier under stora klippor. Om akvariet är tillräckligt stort kan flera hanar samexistera i samma utrymme. Akvariet bör innehålla finkornig sand och erbjuda många gömställen.

Det rekommenderas att inte hålla flera Aulonocara-arter tillsammans eftersom de kan korsa sig med varandra. Om man ändå önskar ha olika Aulonocara-arter i samma akvarium, bör man se till att honornas färger skiljer sig rejält åt för att minska risken för korsningar.

Honor och yngel av denna art är brunaktiga och saknar hanarnas slående färger. Deras maximala storlek i naturen är 10 centimeter (honorna runt 8 centimeter), men de kan ofta växa större i akvariet.


Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information