Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara saulosi, Undu Reef

Saulos/metallic green-aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara saulosi, Undu Reef
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara  sp. 'greenface'
Aulonocara  sp. 'green metallic'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Saulos/metallic green-aulonocara
Ursprung:
Återfinns på flera ställen utefter Malawisjöns ostkust, samt i söder.
Foto © Ad Konings

Aulonocara saulosi, Undu Reef är en köttätande art som föredrar att livnära sig på små ryggradslösa djur som lever i sanden, vilka den silas ut ur sanden. Den tar också gärna emot frysfoder, men äter även torrfoder. Om den blir övermättad, tenderar den att bli ganska fet.

Denna art finns i sjön över sandbottnar i övergångszonen på djup mellan 7 och 40 meter. A. saulosi är en maternell munruvare. Honorna ruvar i cirka tre veckor och antalet yngel per kull brukar vara cirka 30.

Hanarna uppvisar viss revirhävdande, särskilt under parningssäsongen, men är i allmänhet relativt fredliga. Om akvariet är mycket stort (större än den ovan nämnda minimistorleken) kan flera hanar samexistera. Akvariet bör innehålla finkornig sand och några gömställen.

Det är bäst att undvika att hålla flera Aulonocara-arter tillsammans, eftersom de lätt kan korsa sig med varandra. Om man ändå vill göra det, bör man se till att honorna har mycket olika färger för att minska risken för korsningar. A. saulosi kan hållas tillsammans med små och fredliga malawiciklider.

Honor och ungar har en brunaktig grundfärg. Hanarna är betydligt färggrannare, med ett blåskimrande huvud och en kropp som skimrar i blått till gult. Hanar blir något större än honorna.

Det finns olika populationer av A.saulosi, och färgen på hanarna kan variera mellan populationerna. Exemplaret från Undu Reef, som visas på fotot, har ett mer grönaktigt huvud, medan vissa sydliga populationer har ett mer blåaktigt huvud.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information