Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara sp. 'yellow collar', Mazinzi Reef

Yellow collar aulonocara.


Vetenskapligt namn:
Aulonocara sp. 'yellow collar', Mazinzi Reef
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara sp. 'blue collar'
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Yellow collar aulonocara.
Ursprung:
Återfinns på flera ställen i Malawisjöns södra del.
Foto © Ad Konings

Köttätare (små sandlevande ryggradslösa djur, insektslarver, små snäckor etc.)  som silas fram i sanden). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder. Vid övermatning blir arten tämligen fet.
Arten återfinns i sjön i övergångszonen (mellan sandbotten och klippor).
Alla malawiciklider är maternala (honan) munruvare. Honorna ruvar i ca. 3 veckor och antalet yngel per kull brukar vara ca. 60 st.
Hanarna är bara svagt revirhävdande (och då vid leken). Därför kan man oftast faktiskt hålla 2 hanar ihop även i relativt små akvarier (förutsatt att det finns en del gömställen). Akvariet skall innehålla finkornig sand och en del gömställen.
Man bör inte hålla flera Aulonocara-arter ihop eftersom de lätt korsar sig med varandra. Om man ändå vill göra det, se då till att honornas färger skiljer sig mycket åt så minskar risken för korsningar. Den kan hållaas ihop med små och fredliga malawiciklider.
Honor och yngel har en silveraktig grundfärg. Hanarna är betydligt färggrannare med ett mörkare (från svart till mörkt blå) kropp med ett gulaktigt område strax bakom huvudet. Ryggfenan har en vit söm överst. Hanarna blir större än honorna.


Det finns olika populationer av arten och hanarnas färger kan variera något mellan populationerna. De nordliga populationerna av arten är skyggare, än de sydliga.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information