Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara stuartgranti, Usisyae

Usisyae-aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara stuartgranti, Usisyae
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Usisyae-aulonocara
Ursprung:
Malawisjön: Usisyae, Malawi.
Foto © Christan Alfredsson

Aulonocara stuartgranti, Usisyae, är en köttätande art som föredrar små ryggradslösa djur som lever i sanden. Den gillar fryst foder, men tar också emot torrfoder.

A. stuartgranti är endemisk i Malawisjön. Denna färgvariant finns bara vid Usisyae.  I detta område söker honor och icke-lekande hanar sin föda genom att gräva i sanden nära klipporna. Det är viktigt att notera att denna art kan variera i utseende beroende på sitt ursprung i Malawisjön.

Precis som de flesta andra malawiciklider är Aulonocara stuartgranti en munruvare. Honorna ruvar äggen i cirka tre veckor, och kullstorleken kan variera mellan 20 och 35 yngel. Under lekperioden bildar hanarna revir vid och under klipporna för att attrahera honor. Honor bildar små grupper och rör sig över sanden mellan hanarnas revir. Denna art är revirhävdande, men i allmänhet fredlig. I större akvarier kan flera hanar hållas tillsammans, men det är viktigt att övervaka eventuell aggression och se till att tillräckligt med gömställen och territorium finns tillgängligt.

För att skapa en lämplig miljö i akvariet rekommenderas finkornig sand som substrat och gott om gömställen såsom rötter och klippor. Växter kan också användas för att ge skuggiga områden och skapa en mer naturlig miljö. Rätt kost är viktigt för att främja hälsa och färgprakt hos dessa fiskar.


Det finns ett stort antal A.stuartgranti-varianter på olika platser runt sjön. Färgmässigt kan de skilja sig ganska mycket åt.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information