Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara rostratum

Spetsnos-aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara rostratum
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Spetsnos-aulonocara
Ursprung:
Malawisjön: Runt hela sjön.
Foto på fisken Aulonocara rostratum Foto © Ad Konings
Köttätare (små sandlevande ryggradslösa djur). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder.
Spetsnos-aulonocaran är en sandlevande art som hittas på 15-30 meters djup. De sandlevande arterna kännetecknas av kraftigt förstorade porer i huvudet.
Alla Malawiciklider är munruvare. I sjön samlas hanarna i stora lekkolonier och varje hane gräver en lekkrater i sanden. Lekmogna honor samlas i lekgrupper som av och till beger sig in i lekkolonierna.
Den är revirhävdande, men fredlig. Om bara akvariet är rejält stort kan man ha flera hanar ihop. Akvariet skall innehålla finkornig sand och några gömställen.
Man bör inte hålla flera Aulonocara-arter ihop eftersom de kan korsa sig med varandra. Om man ändå vill göra så se till att honornas färger skiljer sig mycket åt så minskar risken för korsningar.
Hanarna är blåskimrande. Honor och yngel är silverfärgade med antydan till lodräta mörka band.
Det finns inga kända geografiska raser, men hanarna i den nordliga poulationen verkar ha en något mörkare blå färg.Hanen på fotot kommer från Eccles Reef.

Medlemmarnas kommentarerGoldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information