Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara kandensee

Blå orkide-aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara kandensee
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara  sp.
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Blå orkide-aulonocara
Ursprung:
Malawisjön: Kande-ön
Foto på fisken Aulonocara kandensee Foto © Ad Konings
Köttätare (små sandlevande ryggradslösa djur). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder. Blå orkide-aulonocaran lever i gränslandet mellan sand och klippor. Den söker föda i sanden men leker och gömmer sig bland klippor. Honor söker föda i stora stim bestående av hundratals individer över öppen sandbotten några meter från klipporna. Alla Malawiciklider är munruvare. Blå orkide-hanar försvarar ett revir vid klippbiotopens kant. Leken äger rum inuti hanens grotta. Den ger väldigt stora kullar för att vara en Aulonocara, ibland mer än 100 yngel per kull. Den är revirhävdande, men fredlig. Om bara akvariet är någorlunda stort kan man ha flera hanar ihop. Akvariet skall innehålla finkornig sand och många gömställen. Man bör inte hålla flera Aulonocara-arter ihop eftersom de kan korsa sig med varandra. Om man ändå vill göra så se till att honornas färger skiljer sig mycket åt så minskar risken för korsningar. Honor och yngel är silver till brunaktiga och har inte hanarnas vackra färger. Deras max.storlek i naturen är 10-12 cm, men den blir ofta större i akvarium.

Medlemmarnas kommentarerMycket vacker
Kommentar av: Kjell Fohrman den 2003-04-03

Denna art är en mycker vacker och trevlig malawi-ciklid som heter Aulonocara kandensee.
Den beskrevs visserligen vetenskapligt 1988 som Aulonocara maylandi kandeensis, men namnet ändrades för åtskilliga år sedan (ca. 10 år sen) till Aulonocara kandeense.
Tyvärr är Fish-Base dåligt uppdaterad på ciklider där förekommer hundratals med namnfel. Tyvärr har detta bidragit till namnförvirringen för många ciklider och gjort det svårare för hobbyisterna eftersom en del böcker följer den gamla namnsättningen.
Oavsett namnet, en mycket vacker Aulonocara som färgmässigt skiljer sig ganska mycket från övriga Aulonocara.

OK
Kommentar av: Mike_Noren den 2003-04-03

kandeense (inte kandensee) är en alternativ stavning av kandeensis - betydelsen är densamma ("härrör från Kande"). Nuförtiden godkänns inte den typen av korrigeringar av latinska namn, eftersom det anses att stabilitet är viktigare än korrekt latin, men jag vet inte hur det låg till för tio år sen.

Jag böjer mig alltså för din expertis i ämnet, men påpekar till mitt försvar att fishbase listar referenser för arten fram till 1999.

Underart till A. maylandi?
Kommentar av: Mike_Noren den 2003-04-02

Fishbase listar denna fisk som Aulonocara maylandi kandeensis, dvs som en underart till A. maylandi.

Om den ses som en egen art är korrekt namn A. kandeensis ("härrör från Kande").

Goldmedlemmarnas akvarium med fisken


Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information