Ciklider - Malawi - Aulonocara

Aulonocara kandensee

Blå orkide-aulonocara


Vetenskapligt namn:
Aulonocara kandensee
Tidigare vetenskapligt namn:
Aulonocara  sp.
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Blå orkide-aulonocara
Ursprung:
Malawisjön: Kande-ön
Foto © Ad Konings
Köttätare (små sandlevande ryggradslösa djur). Gillar frysfoder, men tar även torrfoder. Blå orkide-aulonocaran lever i gränslandet mellan sand och klippor. Den söker föda i sanden men leker och gömmer sig bland klippor. Honor söker föda i stora stim bestående av hundratals individer över öppen sandbotten några meter från klipporna. Alla Malawiciklider är munruvare. Blå orkide-hanar försvarar ett revir vid klippbiotopens kant. Leken äger rum inuti hanens grotta. Den ger väldigt stora kullar för att vara en Aulonocara, ibland mer än 100 yngel per kull. Den är revirhävdande, men fredlig. Om bara akvariet är någorlunda stort kan man ha flera hanar ihop. Akvariet skall innehålla finkornig sand och många gömställen. Man bör inte hålla flera Aulonocara-arter ihop eftersom de kan korsa sig med varandra. Om man ändå vill göra så se till att honornas färger skiljer sig mycket åt så minskar risken för korsningar. Honor och yngel är silver till brunaktiga och har inte hanarnas vackra färger. Deras max.storlek i naturen är 10-12 cm, men den blir ofta större i akvarium.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information