Ciklider - Malawi - Haplochromis

Otopharynx heterodon

Royal Blue-haplis


Vetenskapligt namn:
Otopharynx heterodon
Tidigare vetenskapligt namn:
Haplochromis heterodon
Haplochromis sp. "royal blue"
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Royal Blue-haplis
Ursprung:
Malawisjön: alla klippkuster
Foto © Ad Konings
Köttätare (små ryggradslösa djur). I sjön äter den gärna uppvirvlat sediment. Den äter i akvarium frysfoder, men även torrfoder. Alla malawiciklider är munruvare. I sin naturliga miljö försvarar denna art ett revir bland klippor eller på sanden mellan klipporna. En del bygger t.o.m. bon på sanden. Munruvande honor gömmer sig bland klipporna. Royal Blue-haplisen är något revirhävdande vid lek, i övrigt fredlig. Är akvariet stor nog kan det innehålla flera hanar. Ett lämpligt akvarium skall innehålla finkornig sand och några gömställen Honorna är silverfärgade med tre svarta fläckar och har inte hanarnas vackra färger.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information