Ciklider - Malawi - Haplochromis

Buccochromis rhoadesii

Gul rhoadesii, gul lepturus


Vetenskapligt namn:
Buccochromis rhoadesii
Tidigare vetenskapligt namn:
Paratilapia rhoadesii
Haplochromis lepturus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Gul rhoadesii, gul lepturus
Ursprung:
Sjöarna Malawi och Malombe.
Foto © Ad Konings
Köttätare (småfisk). I akvarium bör den i huvudsak ges fryst foder eller småsfisk. I sin naturliga miljö hittas den oftast över dy- eller sandbottnar i grunda vikar där den jagar sitt byte strax ovan botten.
I likhet med övriga malawiciklider är den en maternal (honan) munruvare. Kullarna är ofta stora (mer än 100). I samband med leken är hanarna starkt revirhävdande och kan då även låta sin aggressivitet gå ut över honorna.
Ett lämpligt akvarium måste vara rejält stort samt innehålla flera gömställen, bottenmaterialet skall vara finkornigt. Pga rovgirigheten kan den endast hållas tillsammans med andra större malawiciklider.
Hanen är betydligt större än honan. Han har oftast ett blått huvud och en gul kropp, samt talrikt med tydligt markerade äggfläckar. Färgen är intensivast under lekperioden. Honor samt ungdjur är silverfärgade med en gulaktig färg på buken och huvudets nedre del samt på delar av anal- och stjärtfenan. Mer eller mindre intensivt kan de också ha ett brett svart band som går från stjärtfenans bas och slutar strax framför ryggfenan.
Den är allmänt spridd runt hela sjön och färgen mellan de olika populationerna kan variera något.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information