Ciklider - Sydamerika - Övriga

Cichlasoma bimaculatum

Svart acara, tvåfläcks-ciklid


Vetenskapligt namn:
Cichlasoma bimaculatum
Tidigare vetenskapligt namn:
Labrus bimaculatus
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Svart acara, tvåfläcks-ciklid
Ursprung:
Venezuela, Guyana, Peru och Brasilien.
Foto © Mark Smith
Allätare. Äter i akvarium alla sorters foder.
Parbildande substratruvare som lägger rommen helt öppet. Bägge föräldrarna hjälper till med att vakta avkomman. Ynglen är ganska tåliga och växer snabbt.
Denna art är relativt fredlig, om än revirhävdande i samband med leken och yngelvaktandet. De bör hållas parvis, men eftersom det är svårt att se skillnad på könen är det bästa att skaffa en liten grupp med ungfiskar som man låter växa upp ihop och para ut sig. De överblivna flyttas.
Den kan hållas ihop med andra ciklider i ungefär samma storlek och med samma krav.
Ett lämpligt akvarium skall innehålla gott om gömställen bland stenar och rötter. Den rör oftast inte växterna, men dessa bör ändå vara relativt robusta.
Det är svårt att se skillnad på könen men hanen är oftast något större och har något mer utdragna bukfenor. Under lekperioden är hanen något mörkare.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information