Ciklider - Sydamerika - Övriga

Cichlasoma pusillum

Pusillum, liten cichlasoma


Vetenskapligt namn:
Cichlasoma pusillum
Tidigare vetenskapliga namn:
Inga
Familj:
Cichlidae
Handelsnamn:
Pusillum, liten cichlasoma
Ursprung:
Paraguay, Uruguay (eventuellt)
Foto © Kjell Fohrman
Allätare. Äter i akvarium allt standardfoder.
Arten är en parbildande substratruvare som i regel leker i grottor. Den är en revirhävdande och aggressiv art (speciellt mot artfränder), samtidigt som den gräver en del.
I akvariet skall det finnas många gömställen uppbyggda av stenar och rötter, samt finkornig sand som bottenmaterial. Lämpligt sällskap är t.ex. andra ej alltför stora ciklider, malar och lite större tetror . Man bör skaffa 5-7 yngel som får växa upp ihop för att så småningom para ut sig på ett naturligt sätt. Artens ursprung antyder att det eventuellt kan vara så att den behöver något svalare vatten (15-18°C) under några månader på året, åtminstone för att stimulera till lek.
Hanarna är något färgstarkare samt blir något större.Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information